Referent za trening i razvoj (M/Ž) – Direkcija HR i Organizacija

Referent za trening i razvoj (M/Ž) – Direkcija HR i Organizacija

Referent za trening i razvoj (M/Ž) – Direkcija HR i Organizacija

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Referent za trening i razvoj

Organizacioni dio: Direkcija HR i Organizacija

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiziranje potreba za treninzima, obukama i seminarima zaposlenika i praćenje budžeta vezano za trening.

2. Konkretni radni zadaci:

– Organizovanje obuke, seminara i kurseva i koordinacija između davaoca seminara i zaposlenika

– Obavještavanje zaposlenika o vremenu i mjestu odrzavanja seminara i kurseva

– Vođenje evidencije treninga, kurseva i seminara svakog zaposlenika

– Protokolisanje pristiglih biografija i unošenje u bazu podataka

– Organizovanje intervjua, kako za eksterno, tako i za interno popunjavanje kadrova

– Evidentiranje intervjuiranih kandidata

– Organizacija službenih putovanja u inostranstvo (priprema potrebne dokumentacije za vize, rezervacije avio karata, rezervacije hotela)

– Saradnja sa direktorom HR i organizacije na projektima grupacije, a vezano za HR

– Koordinacija unutar direkcije u pogledu izvještavanja, prikupljanje podataka i slanje zvještaja prema matičnoj kompaniji, a vezano za HR.

– U saradnji sa Odjelom organizacije i PMO učestvuje u administriranju Portala Banke

– Obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe.

3. Potrebne kvalifikacije:

a) Potrebni stepen stručne spreme: VSS

b) Naziv škole/fakulteta i potreban smjer: Ekonomski fakultet i i drugi fakultet     

društvenih nauka

2. Potrebni stručni ispiti/dozvole: nije potreban ispit

3. Potrebna znanja: – rad na PC- MS Office

4. Potrebno znanje engleskog jezika: DA – specijalističko

5. Potrebno radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva

6. Na poslovima: istim ili sličnim

Zainteresovani kandiati svoj CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 29.01.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri