Moj život. Moje zdravlje.

Moj život. Moje zdravlje.

Posebna linija kredita Intesa Sanpaolo Banke za usluge Centra za estetsku hirurgiju Naša mala klinika gdje možete realizirati usluge estetske ili opšte hirurgije, operacije vena laserom, lasersku epilaciju ili anti aging tretmane, po povoljnim kreditnim uslovima.

KREDIT UZ FIKSNU KAMATNU STOPU DO POSLJEDNJE RATE

  • FIKSNA NKS 3,99% (EKS 6,07%)*
  • Bez naknade za obradu
  • Iznos kredita do 50.000 KM
  • Rok otplate do 10 godina

Ponuda kredita Intesa Sanpaolo banke za korisnike usluga Centra za estetsku hirurgiju Naša mala klinika.

Pregled anuiteta je informativnog karaktera i izračunat je po fiksnoj kamatnoj stopi:

Iznos KM3 godine5 godina7 godina10 godina
5.000148926851
6.0001771108261
8.00023614710981
10.000295184137101
12.000354221164121

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 10.000 KM i rok otplate 120 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi polise osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, premija za osiguranje otplate kredita 300 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 10.000 KM na rok 120 mjeseci iznosi 2.981,09 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti u iznosu do 50.000 na rok do 120 mjeseci.

Za više informacija o uslovima realizacije kredita posjetite vama najbližu poslovnicu Banke.

Više informacija o uslugama Centra za estetsku hirurgiju Naša mala klinika potražite na web stranici: nasamalaklinika.net.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri