Suradnik u prodaji (M/Ž) – Sektor poslova sa pravnima licima i SME

Suradnik u prodaji (M/Ž) – Sektor poslova sa pravnima licima i SME

Suradnik u prodaji

Ukoliko ste praktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Suradnik u prodaji / Assistent Relationship Manager

Organizacioni dio: Direkcija za MNC, domaća preduzeća i institucionalne klijente

Sektor:Sektor poslova sa pravnima licima i SME

Mjesto rada: Banja Luka

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiza boniteta korporativnih klijenata i ocjena prihvatljivosti za Banku preuzimanja kreditnog rizika prema pojedinom klijentu .

2. Konkretni radni zadaci:

 • analiza kreditnog rizika i praćenje izloženosti riziku prema složenijim korporativnim klijentima;
 • odgovornost za rizik portfelja klijenata,
 • suradnja s menadžerom za odnose s klijentima u cilju pružanja usluga klijentima,
 • analiza zahtjeva klijenata za kreditne proizvode/limite,
 • vrši ocjenu boniteta i kreditne sposobnosti tražilaca kredita, garancija, jemstva, avala ili drugih oblika angažovanja sredstava Banke,
 • prati poslovanje korisnika kredita, vodi evidencije i baze podataka i vrši monitoring,
 • izvještava o zaključenim kreditnim poslovima i aranžmanima u okviru poslova koje izvršava, organe Banke i nadležne institucije,
 • provjera dokumenata dostavljenih od strane klijenta u vezi valjanosti

(pravna dokumentacija, dokumenti o kolateralu, dokumenti o ekonomskom i financijskom stanju),

 • odgovara za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, kao za zakonitost i usklađenost izvršavanja ovih poslova sa propisima i aktima Banke,
 • poslove iz okvira svoje nadležnosti obavlja u skladu sa aktima Banke, po nalogu direktora direkcije, odlukama i zaključcima organa Banke,
 • obezbjeđuje saradnju i usklađivanje rada u Sektoru poslova za pravna lica i SME kao i sa ostalim organizacionim dijelovima Banke i odgovoran je za saradnju sa organima interne i vanjske kontrole i revizije u okviru svoje nadležnosti,
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • VSS / VŠS, poželjno ekonomskog smjera,
 • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • odlične vještine korištenja MS Office alata
 • radno iskustvo minimalno 1 godina na istim ili sličnim poslovima.

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju,
 • visoko razvijene analitičke sposobnosti,
 • razvijene komunikacijske vještine, te sklonost radu u timu,
 • inicijativu i odlučnost.

Radno mjesto zahtjeva rad na terenu: Da.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 09.02.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri