Zamjenik KUPITa – Glavni koordinator (M/Ž) – Direkcija za sprječavanje pranja novca u Sarajevu

Zamjenik KUPITa – Glavni koordinator (M/Ž) – Direkcija za sprječavanje pranja novca u Sarajevu

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Zamjenik KUPITa – Glavni koordinator

Odjel/Poslovnica: Direkcija za sprječavanje pranja novca

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Monitoring u cilju otkrivanja sumnjivih klijenata  i transakcija, i izvještavanje nadležnih institucija o istom.

2. Konkretni radni zadaci:

 • vrši monitoring u cilju otkrivanja sumnjivih klijenata i transakcija i izvještavanje nadležnih institucija o  istom;
 • čuva sve povjerljive evidencije i baze podataka;
 • izdaje instrukcije organizacionim dijelovima Banke, ovlaštenim licima i zaposlenima u Banci za  sprovođenje zakona, propisa i Programa o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih  aktivnosti, kao i u svim drugim slučajevima u granicama izvršenja njegovih obaveza;
 • prati usklađenost postupanja Banke sa svim važećim propisima u odnosu na otkrivanje i sprječavanje  pranja novca i finansiranja terorizma;
 • dostavlja FOO-u i drugim državnim organima i institucijama podatke i dokumentaciju o izvršenim i/ili  odbijenim transakcijama;
 • na pismeni zahtjev FOO-a, Agencije za bankarstvo i drugih državnih organa   dostavlja i druge podatke o transakcijama;
 • poslovi monitoringa radi otkrivanja sumnjivih klijenata i transakcija;
 • vrši obuku zaposlenika iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • preuzima sve obaveze i zadatke KUPIT-a za vrijeme njegovog odsustva;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe.

3. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

   Potrebno obrazovanje:

 1. Potrebni stepen stručne  spreme:  VSS/VŠS
 2. Naziv škole/fakulteta i potreban smjer:  Fakultet društvenog smjera

Potrebna znanja:

 • rad na PC-u – MS Office DA
 • Potrebno znanje engleskog jezika:  DA-specijalističko
 • Potrebno radno iskustvo na sličnim ili isitim poslovima:  2 godine radnog iskustva

Zainteresovani kandidati svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 01.03.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri