Novčana pomoć mladim majkama kada im je najpotrebnija

Novčana pomoć mladim majkama kada im je najpotrebnija

Novi proizvod Intesa Sanpaolo pruža ciljanu podršku mladim majkama i roditeljima. Alice Grittini, voditeljica održivosti i direktorica za održivi razvoj u Sektoru međunarodnih banaka podružnica objašnjava kako je to još jedna odskočna daska prema cilju da postanemo vodeća svjetska banka s društvenim uticajem.

05/04/2023

Revolucionarni Intesa Sanpaolo program za pomoć mladim majkama proširen je širom Grupe, na istočnu Evropu i Egipat.

Ovaj novi kreditni proizvod, usmjeren na mlade majke, namijenjen je pokrivanju troškova prve tri godine roditeljstva, poput troškova jaslica, vrtića ili čuvanja djeteta.

Nadahnut najboljim praksama i politikama Matične grupe, koja ga podržava, mamma@work pomaže ženama u određenom trenutku u njihovim životima – onda kada moraju uskladiti svoje vrijeme između posla i majčinstva.

Proizvod je posebno koristan za žene koje nemaju porodičnu mrežu oko sebe i stoga im je potrebna eksterna podrška, koja podrazumijeva troškove za brigu o djeci.

Izvorna ideja mamma@work bila je stvoriti finansijsko rješenje s niskim kamatnim stopama i naknadama, koje je lako dostupno mladim majkama.

Verzija koju nude međunarodne banke podružnice Intesa Sanpaolo također nudi savjete i finansijsko obrazovanje. Kredit je osmišljen tako da se daje postepeno tokom vremena, pokrivajući finansijske potrebe kako se pojave.

“Mama sam dvoje djece”, kaže Grittini. “I mogu reći da ste za vrijeme porodiljskog dopusta, kada primate mali procenat plate, ekonomski zavisni.

“Znamo da su mlade majke često u teškoj situaciji – posebno u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta – jer se mogu suočiti sa sve većim troškovima, što ograničava njihovu autonomiju iz ekonomske perspektive.

“Možda je vaš izbor ostati kod kuće i brinuti se o svojoj djeci umjesto pokušaja da to uklopite s radnim aspektima svog života. Mogućnost pristupa kreditu s posebnim uslovima je prava  podrška onim ženama koje žele sačuvati svoju nezavisnost.”

Alice-Grittini
Alice Grittini, voditeljica održivosti i direktorica za održivi razvoj u Sektoru međunarodnih banaka podružnica

“Znamo da su mlade majke često u teškoj situaciji – osobito u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta – jer se suočavaju sa sve većim troškovima, što ograničava njihovu autonomiju iz ekonomske perspektive”

Iz Italije u svijet

Od svog izvornog lansiranja, proizvod je proširen na više teritorija unutar Intesa Sanpaolo Grupe, a sada se proteže i na istočnu Evropu i Egipat.

Umjesto  proizvoda koji odgovara svima, njegov naziv i karakteristike imaju različite oblike u zemljama koje proizvod pokriva.

“Dali smo priliku svakoj banci da prilagodi mamma@work kako bi proizvod bio što više usklađen sa specifičnim lokalnim potrebama,” kaže Grittini. To znači da postoji nekoliko varijacija. Na nekim tržištima, na primjer, on podržava oba nova roditelja, a ne samo majke. U drugima podržava sve žene u određenom vremenskom periodu.

Borba protiv ekonomskog nasilja u cijelom svijetu

Lokalizirane verzije proizvoda mamma@work pokrenute su s kampanjom koja naglašava kakvu štetu nanosi ekonomsko nasilje i uključuje slike žena iz svih geografskih područja.

“Željeli smo da kampanja bude prepoznatljiva za sve žene, da im omogućimo da se identificiraju”, kaže Grittini.

Prema Evropskom institutu za ravnopravnost spolova, pojam ekonomsko nasilje odnosi se na “svaki čin ili ponašanje koje uzrokuje ekonomsku štetu pojedincu”. Može biti u obliku ograničavanja pristupa finansijskim resursima, obrazovanju ili tržištu rada ili izvršavanja ekonomskih odgovornosti kao što je alimentacija.

To uglavnom najviše pogađa žene – a prema Alice Grittini, banke bi mogle odigrati značajnu ulogu u njegovom iskorjenjvanju. “Naša banka može biti podrška u tim vrlo kritičnim situacijama”, kaže ona.

Vodeća svjetska banka s društvenim uticajem

Ova je inicijativa primjer nekoliko aktivnosti uključenih u Poslovni plan Intesa Sanpaolo 2022.-25., kroz koji je 25 milijardi eura posvećeno društveno odgovornom kreditiranju i društvu. Namjera je da ove inicijative uzdignu Grupu do statusa vodeće svjetske banke s društvenim uticajem.

Cilj Grupe je usmjeriti se na nekoliko ekonomskih izazova s ​​kojima se žene suočavaju, te ona ulaže resurse u finansijsko obrazovanje, povećava pristup kreditnom kapitalu i osigurava proizvode za pomoć onima koji su ranjiviji kada su finansijske poteškoće u pitanju.

“Podrška krhkim osobama i pomoć kroz društvene inicijative nešto je duboko ukorijenjeno u našoj Grupi”, kaže Grittini. “Historijski gledano, stajali smo uz ljude u potrebi, s namjenskim proizvodima i uslugama osmišljenima da ih održimo.

“Prilikom osmišljavanja ove inicijative, svi uključeni su dali veliku dozu emotivnog angažmana. To je priča o uspjehu – jer nije samo ideja koja je imala uticaja postala stvarna, već i zato što postoji tako visok nivo angažmana naših kolega, kako u matičnoj kompaniji tako i u podružnicama.”

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri