Zašto je Srbija toliko privlačna stranim ulagačima?

Zašto je Srbija toliko privlačna stranim ulagačima?

U kontekstu globalnog usporavanja rasta zbog rastućih troškova proizvodnje i visoke inflacije, Srbija ulaže napore usmjerene na pružanje podrške preduzećima, kućanstvima i zajednici – a Banca Intesa tu je kako bi pomogla na svakom koraku

30/05/2023

Trenutna geopolitička situacija u znatnoj mjeri utiče na globalnu ekonomiju – a Srbija u tome nije iznimka.

Uprkos usporavanju globalnog rasta – zbog rastućih troškova proizvodnje i opadajuće kupovne moći, naglog povećanja inflacije pod teretom porasta cijena hrane, energije i najvažnijih roba, kao i zastoja u lancima opskrbe – Srbija je u prvoj polovini 2022. godine ostvarila solidne ekonomske rezultate, uz godišnji porast realnog BDP-a od 4 %.

Očekuje se da će ekonomska proizvodnja nastaviti ostvarivati pozitivne rezultate i u drugoj polovini godine iako će rast biti nešto sporiji u kontekstu negativnih izgleda za rast na razini EU-a.

Narodna Banka Srbije postupno pooštrava svoju monetarnu politiku u nastojanju da suzbije inflaciju, za čiji je veći dio zaslužan uvoz. Središnja je banka svoje ključne kamatne stope, od aprila 2022. godine, podigla sedam puta uzastopno. Istovremeno, središnja je banka intervenisala na stranom deviznom tržištu radi očuvanja relativne stabilnosti nacionalne valute, dinara.

Darko-Popovic-1

“Srbija se može pohvaliti povoljnim geografskim položajem, otvorenošću za nove poslovne prilike te atraktivnim poreznim olakšicama za tehnološke razvojne kompanije.”

Darko Popović, predsjednik Uprave, Banca Intesa Beograd

Ublažavanje učinaka globalne energetske krize

Srbijanska vlada predstavila je mjere osmišljene kako bi se kućanstva i ekonomija lakše nosili s porastom inflacije te kako bi se ublažile posljedice globalne energetske krize i osigurala redovna opskrba. Mjere uključuju utvrđivanje gornje granice cijena osnovnih prehrambenih proizvoda i ograničavanje rasta maloprodajnih cijena naftnih derivata.

U kontekstu ovako izazovnog okruženja, Banca Intesa Beograd uspješno je zadržala svoju vodeću poziciju prema ključnim poslovnim pokazateljima – ukupnom kapitalu, imovini i depozitima klijenata.

Darko Popović, predsjednik izvršnog odbora Banke, navodi: „Proteklih smo godina uveli više zaštitnih slojeva kapitala te smo ojačali svoju likvidnosnu poziciju, uz pokazatelje likvidnosti koji su stalno viši od regulatornog minimuma.

„Također smo unaprijedili kvalitetu imovine uz niske razine neprihodujućih kredita, zahvaljujući odgovarajućoj strukturi praćenja, sistemima ranog upozoravanja i proaktivnom upravljanju kreditnim portfeljem.”

Ove činjenice – zajedno s neprekidnom digitalizacijom, snažnom podrškom koju nam pruža matična grupacija banke i stalne inovacije proizvoda – stavljaju u dobar položaj za nastavak pružanja stabilne podrške preduzećima, kućanstvima i zajednici.

Vodeće odredište za strana ulaganja

S 38 mlrd. € izravnih stranih ulaganja tokom proteklih 15 godina, Srbija je vodeće investicijsko odredište među zemljama regije Zapadnog Balkana, što u velikoj mjeri duguje svom povoljnom geografskom položaju, kvalificiranoj radnoj snazi, konkurentnim operativnim troškovima te poreznim i carinskim olakšicama.

Većina izravnih stranih ulaganja dolazi od ulagača iz EU-a. Italija je po broju i vrijednosti projekata na drugome mjestu.

Banca Intesa Beograd – dio sektora ISBD Grupe Intesa Sanpaolo, koji vodi Marco Rottigni – otvorila je poseban ured odgovoran za finansiranje italijanskih preduzeća koja posluju u Srbiji.

Ured im pruža podršku u pogledu početka ili proširenja poslovanja, boljeg razumijevanja posebnosti lokalnog tržišta i regulative, kao i u pogledu olakšavanja njihove saradnje s lokalnim javnim institucijama.

Popović kaže: „U osnovi, podržavamo naše multinacionalne klijente tokom ranih faza njihova ulaska na lokalno tržište, no isto tako – i još važnije – tokom cijelog trajanja ulaganja u našu zemlju.” 

Proizvodni sektor ima velik potencijal za strana ulaganja – kao i sektori nekretnina, poljoprivrede, autoindustrije, industrije hrane i pića te tekstilna industrija. – Darko Popović, predsjednik Uprave, Banca Intesa Beograd

Banka je ponajprije usmjerena na olakšavanje pristupa sredstvima finansiranja za poduzetnike te mala i srednja poduzeća uz različite proizvode, vladine programe i kreditne linije međunarodnih banaka. Podržala je mala i srednja poduzeća kreditima u iznosu od 425 miliona € u sklopu programa državnih jamstava za ublažavanje negativnih učinaka pandemije bolesti COVID-19 na domaću ekonomiju.

Pitanja zaštite okoliša

Integracija ESG-a za Bancu Intesa predstavlja ključnu transformacijsku inicijativu. Banka je ESG ciljeve uklopila u svoje prakse i procese, utemeljila učinkovit ESG model upravljanja te razvila proizvode i usluge kojima promiče obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost kako bi svoje klijente potakla na smanjenje njihova okolišnog otiska.

Banka potiče i žensko poduzetništvo u obliku 29 miliona €, dostupnih zahvaljujući projektu Žene u poduzetništvu Europske banke za obnovu i razvoj (EBOR).

Budućnost je usmjerena na tehnologiju. Dinamična srpska IT industrija raste po stopi većoj od 25 % godišnje, transformirajući zemlju u tehnološko središte u nastajanju. Naime, procjenjuje se da zemlja 10 % svoga BDP-a ostvaruje iz IKT sektora. „Zemlja se može pohvaliti povoljnim geografskim položajem, otvorenošću za nove poslovne prilike te atraktivnim poreznim olakšicama za tehnološke razvojne kompanije”, navodi Popović.

Uprkos prevladavajućim ulaganjima iz zemalja članica EU-a, preduzeća iz Kine i s područja Bliskog istoka, tokom proteklih nekoliko godina, znatno su povećala svoja ulaganja u Srbiji, posebno u građevinskom i infrastrukturnom sektoru. „Osim navedenoga”, pojašnjava Popović, „i proizvodni sektor ima velik potencijal za strana ulaganja – kao i sektori nekretnina, poljoprivrede, autoindustrije, industrije hrane i pića te tekstilna industrija.”

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri