Menadžer za odnose sa klijentima (M/Ž) – Regija Mostar

Menadžer za odnose sa klijentima (M/Ž) – Regija Mostar

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta:Menadžer za odnose sa klijentima (M/Ž)

Odjel/Poslovnica: Podružnica/Filijala za stanovništvo

Mjesto rada: Regija Mostar

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

 1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Privlačenje novih klijenata, održavanje kontakta/odnosa s postojećim klijentima i ponuda usluga na temelju njihovih posebnih potreba, pregovaranje o uvjetima pružanja usluga kako bi se prodali svi proizvodi Banke.

Odgovoran za upravljanje poslovnim odnosom s klijentima za koje je zadužen.

Analiza boniteta klijenata iz segmenta small buisiness-privatna preduzeća, ocjena prihvatljivosti za Banku preuzimanja kreditnog rizika prema pojedinom klijentu.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Kontaktiranje i privlačenje komitenta iz segemnta small buisiness,
 • izvršenje budžeta dodijeljenog od strane pretpostavljenog Rukovoditelja po svim rizičnim i nerizičnim proizvodima Banke namijenjenim klijentima,
 • kontaktiranje novih komitenata putem pošte, telefona, mailom ili osobno,
 • praćenje odnosa sa komitentima i praćenje potreba koje se stalno mijenjaju
 • unos i održavanje podataka o komitentu, otvaranje MBK,
 • pisanje ponuda komitentima kako bi se prezentirali proizvodi banke,
 • pregovaranje o uvjetima,
 • Prikupljanje dokumentacije i obrada zahtjeva za rizične/nerizične proizvode
 • zaprimanje zahtjeva komitenta,
 • izvješćivanje komitenta o potrebnoj dokumentaciji za obradu zahtjeva,
 • provjera valjanosti zahtjeva i prikupljene dokumentacije za obradu zahtjeva,
 • Analiza kreditnog rizika i praćenje izloženosti riziku prema klijentima,
 • Odgovornost za rizik portfelja svojih klijenata,
 • Vrši ocjenu boniteta i kreditne sposobnosti tražilaca kredita, garancija, jemstva, avala ili drugih oblika angažovanja sredstava Banke,
 • Prati poslovanje korisnika kredita, vodi evidencije i baze podataka i vrši monitoring,
 • Izvještava o zaključenim kreditnim poslovima i aranžmanima u okviru poslova koje izvršava, organe Banke i nadležne institucije,
 • Predlaganje rizične skupine klijenta/rizičnog proizvoda i izračun potrebnih posebnih rezervi,
 • Izrada standardizirane ugovorne dokumentacije, provedba kolaterala,
 • praćenje naplate naknada, kamata i glavnice,
 • Vraćanje instrumenata osiguranje nakon naplate potraživanje,
 • Vođenje računa i depozita,
 • Održavanje / izmjene podataka na računima,
 • Ostali poslovi po nalogu direktora.

3. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 1. Potrebno obrazovanje:

Potrebni stepen stručne  spreme: VSS / VŠS / SSS,

Naziv škole/fakulteta i potreban smjer:  društvene nauke.

2. Potrebna znanja:

         Rad na PC-u / MS Office,

         Potrebno znanje engleskog jezika,

         Potrebna 1 godina radnog iskustva.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 19.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri