Referent (M/Ž) – Odjel platnog prometa – Sarajevo

Referent (M/Ž) – Odjel platnog prometa – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Referent

Odjel/Poslovnica: Odjel platnog prometa

Mjesto rada: Sarajevo

I OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Odgovara za uredno dnevno procesiranje i dnevno izvršenje transakcija platnog prometa i naloga prinudne naplate

2. Konkretni radni zadaci:

Ino platni promet

-Nadzire poslove platnog promet sa inostranstvom i rješava složenije reklamacije,

-Obrađuje sve prilive iz inozemstva, uključujući i prilive u korist klijenata druge domicilne banke,

– Obrađuje ino mirovine,

– Obrađuje naloge za plaćanje u inozemstvo,

– Obrađuje bezgotovinske naloge elektronske bankarske za plaćanje u inozemstvo po nalogu pravnih osoba,

– Knjiži prilive u zemlji po nalogu ino banaka koje imaju otvorene račune u Banci,

– Obrađuje troškove za loro doznake sa opcijom OUR,

– Šalje potvrde o izvršenom transferu i primljenoj doznaci iz inozemstva,.

– Rješava reklamacije vezane za ino platni promet zaprimljene od ostalih

organizacionih dijelova i ino banaka,

– Vrši potrebnu korespondenciju sa domaćim i inostranim bankama po pitanju ino platnih naloga,

– Zaprima čekove inostranog izdanja (loro čekove) iz Sektora poslova sa stanovništvom i Sektora poslova za pravna lica i SME, šalje iste na naplatu, te vrši vanbilansnu evidenciju i obračun naknade te naplatu čeka,

– Kontakt sa ostalim organizacionim dijelovima Banke u vezi inostranih plaćanja,

– Odgovara za tačno knjiženje svih zadataka vezanih za plaćanja,

– Provjera pravnog osnova za ino odlive i ino prilive iznad predefiniranih limita,

– Izvršava ostale relevantne zadatke po nalogu nadređenog rukovodioca.

II POTREBNE KVALIFIKACIJE

1. Potrebno obrazovanje:

a) Potrebni stepen stručne spreme: VSS/VŠS/SSS

b) Naziv škole/fakulteta i potreban smjer: Ekonomski fakultet / srednja ekonomska škola / gimnazija

3. Potrebna znanja:

– rad na PC-u MS Office

– Potrebno znanje engleskog jezika

– potrebne 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba, najkasnije do 26.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri