Referent (M/Ž) – Odjel platnog prometa – Sarajevo

Referent (M/Ž) – Odjel platnog prometa – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Referent (M/Ž)

Odjel/Poslovnica: Odjel platnog prometa

Mjesto rada: Sarajevo

I OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Odgovara za uredno dnevno procesiranje i dnevno izvršenje transakcija platnog prometa i naloga prinudne naplate.

2. Konkretni radni zadaci:

a)  Domaći platni promet

– Prati lokalne propise u oblasti unutarnjeg platnog prometa i odgovoran je za njihovu

implementaciju u dnevnom radu,

– Odgovara za sva relevantna knjiženja,

– Knjiži prilive u zemlji po nalogu ino banaka koje imaju otvorene račune u Banci.

b) Prinudna naplata

– Blokada transakcijskih računa, evidencija i izvršenje naloga prinudne naplate za

pravna lica u skladu sa odgovarajućom procedurom,

– Blokada depozitnih računa fizičkih lica, evidencija i izvršenje naloga prinudne naplate,

– Praćenje svih zakonskih akata relevantnih za područje prinudne naplate,

– U slučaju potrebe, kontakt sa lokalnim (poreskim i carinskim) organima,

– Rješava složenije reklamacije.

c) Ino platni promet

– Nadzire poslove platnog promet sa inostranstvom i rješava složenije reklamacije,

– Obrađuje sve prilive iz inozemstva, uključujući i prilive u korist klijenata druge

domicilne banke,

– Obrađuje ino mirovine,

– Obrađuje naloge za plaćanje u inozemstvo,

– Izvršava ostale relevantne zadatke po nalogu rukovodioca

II POTREBNE KVALIFIKACIJE

1. Potrebno obrazovanje:

a) Potrebni stepen stručne spreme: VSS/VŠS/SSS

b) Naziv škole/fakulteta i potreban smjer: Ekonomski fakultet / srednja ekonomska škola / gimnazija

3. Potrebna znanja:

– rad na PC-u MS Office

– potrebne 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 15.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri