Suradnik (M/Ž) – Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima – Sarajevo

Suradnik (M/Ž) – Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Suradnik (M/Ž)

Odjel/Poslovnica: Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

 1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Administriranje kredita i depozita za pravna lica.

      2. Konkretni radni zadaci:

 • Koordinira sa odgovarajućim Direkcijama vezano za postupanje po “lošim” kreditima pravnih lica,
 • Kontrolira unesene kredite i oročava depozite za pravna lica u odgovarajući modul,
 • Obavlja poslove puštanja kredita pravnih lica,
 • Obavlja poslove knjiženja oročenih depozita,
 • Obavlja poslove otplate kredita pravnih lica i dnevno knjiženje dospijeća plasmana,
 • Vođenje vanbilansnih podataka o instrumentima osiguranja po finansijskim transakcijama,
 • Plasira faktoring,
 • Unos šema knjiženja po nalogu Direkcije računovodstva i finansijskog izvještavanja,
 • Kontroliše metodom slučajnog uzorka obračun aktivnih i pasivnih kamata po svim plasmanima (kreditima) i depozitima pravnih lica,
 • Prolongacija i isplata oročenih depozita za pravna lica,
 • Analizira i usklađuje dnevna i periodična stanja analitike i sintetike,
 • Izrađuje potrebne statističke izvještaje,
 • Generiše obavijesti klijentima u skladu sa procedurom posla,
 • Servisiranje kredita odobrenih po osnovu komisiona,
 • Obračuni i slanje faktura u ime i za račun komisionara,
 • Odgovara za arhiviranje dokumentacije,
 • Izvršava ostale relevantne zadatke po nalogu nadređenog rukovodioca.

3. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 1. Potrebno obrazovanje:

            Potrebni stepen stručne  spreme: VSS / VŠS / SSS.

            Ekonomski fakultet / srednja ekonomska škola / gimnazija.

     2.    Potrebna znanja:

            Rad na kompjuteru / MS Office : DA

     3.    Potrebno radno iskustvo: 3 godine.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 15.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri