alt=”FX Forward ugovor” title=”FX Forward ugovor”/>

FX Forward ugovor

FX Forward ugovor

FX Forward Outright predstavlja kupovinu jedne valute drugom sa izvršenjem u budućnosti dužim od dva dana po unaprijed dogovorenoj cijeni. Cijena se formira na osnovu trenutne tržišne cijene i cijene depozita/plasmana uključenih valuta za vremenski period trajanja posla odnosno do ugovorenog dana izvršenja.

Za više informacija obratite se