Decoration image

FX Forward

Terminska kupoprodaja deviza – FX FWD spada u skupinu terminskih transakcija jer podrazumijeva datum izvršenja transakcije duži od dva radna dana od dana ugovaranja. FX FWD je ugovaranje kupoprodaje deviza na određeni datum u budućnosti po unaprijed dogovorenom i fiksiranom kursu/tečaju. Koristi se kao instrument zaštite od deviznog rizika (hedging), odnosno budućih novčanih tokova. Budući kurs/tečaj je produkt trenutnog tržišnog kursa/tečaja te razlike u visini tržišnih kamatnih stopa na dvije valute, te kao takav ne predstavlja špekulaciju ili predviđanje. Ugovaranje FWD transakcija vrlo je jednostavno i odvija se putem telefona te se ne naplaćuju nikakve naknade kao ni za jedan proizvod Direkcije.

Kontakt

Za više informacija o proizvodima i uslugama stojimo Vam na raspolaganju svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:30.

REUTERS CODE: UPII
SWIFT: UPBKBA22