alt=”FX informativni dnevni servis” title=”FX informativni dnevni servis”/>

FX informativni dnevni servis

Decoration image

Putem email-a klijentima svakodnevno dostavljamo besplatni izvještaj koji sadrži:

Kretanje tečaja / kursa i najviše i najniže vrijednosti postignute na tržištima Evrope, Azije i Amerike za sve glavne devizne parove.
Referentne kamatne stope (Euribor, Libor i dr.).
Tehničku analizu vodećih centara grupacije.
Vijesti sa domaćeg finansijskog tržišta.
Sve ostale potrebne informacije prema zahtjevima klijenta.

Za više informacija obratite se na: