alt=”FX Spot” title=”FX Spot”/>

FX Spot

Decoration image

FX Spot

FX Spot predstavlja kupovinu jedne valute drugom sa promptnim odnosno izvršenjem do dva dana od zaključivanja posla.

Trading & Sales Competence Desk kotira tečaj/kurs koji se bazira na aktuelnim tečajevima/kursevima međunarodnih finansijskih tržišta. Naš Desk vam omogućuje besplatno praćenje tečaja/kursa na tržištu i blagovremeno obavještavanje o svim promjenama i predviđanjima daljnjeg kretanja

Za više informacija obratite se na: