Decoration image

Money market/Proizvodi tržišta novca

Direkcija aktivno sudjeluje na domaćem i stranom novčanom tržištu, upravlja likvidnošću Banke i prikuplja i plasira depozite u domaćoj valuti i devizama.

Putem Direkcije se klijentima finansijskim institucijama nudi mogućnost oročavanja slobodnih sredstava u svim valutama za različite vremenske periode.

Kontakt

Za više informacija o proizvodima i uslugama stojimo vam na raspolaganju svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:30.

REUTERS CODE: UPII
SWIFT: UPBKBA22