novosti header

Oglasi

Javni poziv za poslovnu saradnju za odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija u 2020. godini – Javni Tender

12/02/2020

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP BiH), poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa ISP BiH za „Odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija 2020. godini – Javni Tender.’’ Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da […]


Javni poziv – Zahtjev za ponudu za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Mostaru

10/02/2020

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP Banka BiH), poziva pravna i fizička lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju za dostavljanje ponude za potrebe Sektora poslova sa stanovništvom ISP Banke BiH.Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da se obratite Odjelu logistike ISP Banke BiH, Denisu […]


JAVNI POZIV za poslovnu saradnju za vođenje socijalnih mreža u 2020. godini za potrebe Intesa Sanpaolo Banke BiH

05/02/2020

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP Banka BiH), poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju za vođenje socijalnih mreža za potrebe ISP Banke BiH u 2020. godini – Javni tender. Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da se obratite Odjelu nabavke ISP Banke […]


Sudsko rješenje za prodaju nekretnina u vlasništvu Atif i Munib Dokara

24/09/2019

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVOOPĆINSKI SUD U SARAJEVUBroj: 65 0 I 092544 09 ISarajevo, 09.01.2019. godine OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Amela Balić, u izvršnom  postupku tražioca izvršenja  Intesa Sanpaolo Banka, ulica Obala Kulina bana 9-A Sarajevo Sarajevo, protiv izvršenika Dokara Munib, ulica Nerkeza Smailagića 15/5 i Dokara Atif, selo Trebečaj Općina […]


JAVNI POZIV – Zahtjev za ponudu za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju

24/09/2019

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka poziva pravna i fizička lica da iskažu svoj interes zaposlovnu saradnju sa Bankom za dostavljanje ponude za potrebe Sektora poslova sa stanovništvomBanke i to za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju.Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molimo da se obratite Odjelu općih poslova Banke, g-dinuEmiru Brodliji […]