alt=”HIPOTEKARNI KREDIT PLUS” title=”HIPOTEKARNI KREDIT PLUS”/>

HIPOTEKARNI KREDIT PLUS

 

 

Decoration image

Hipotekarni Krediti Plus donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • Nominalna kamatna stopa već od 2,19% (EKS 2,36%)*
  • Krediti do 300.000 KM
  • Rok otplate do 20 godina
  • Refinansiranje postojećih obaveza po stambenim kreditima
  • Mogućnost odobrenja dodatnih sredstava za nenamjensko korištenje
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Informativni pregled anuiteta:

IZNOS KM5 GODINA10 GODINA15 GODINA20 GODINA
50.000876460345296
100.0001.752920690593
150.0002.6291.3801.035889
200.0003.5051.8391.3801.186

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za hipotekarni kredit Plus izračunata je po promjenjivoj kamatnoj stopi na iznos od 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 220 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 70 KM na godišnjem nivou, trošak ostale dokumentacije. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 24.307,81 KM.

Hipotekarni krediti Plus se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 240 mjeseci. Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.