alt=”STAMBENI KREDITI” title=”STAMBENI KREDITI”/>

STAMBENI KREDITI

 

 

Decoration image

Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • Fiksna kamatna stopa 3,39% (EKS 3,69%)*
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
  • Kredit do 300.000 KM
  • Rok otplate do 30 godina
  • Mogućnost refinansiranja kredita u drugim bankama

 

Informativni pregled anuiteta:

FIKSNA KAMATNA STOPAFIKSNA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPAPROMJENJIVA KAMATNA STOPA
IZNOS KM5 GODINA10 GODINA15 GODINA20 GODINA30 GODINA
80.0001.451787572484381
100.0001.814984714605477
150.0002.7211.4761.072908715
200.0003.6291.9671.4291.211954

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 37.832,90 KM.

Stambeni krediti se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 360 mjeseci u KM valuti.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.