alt=”Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju” title=”Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju”/>

Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju

Benefiti koje vam donosi Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju

RAČUNI:

  • Tekući račun – Otvaranje i vođenje tekućeg računa

KARTICE:

  • Visa Inspire debitna kartica: izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje debitne kartice neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH

DIGITALNO BANKARSTVO:

  • mIntesa (mobilno bankarstvo)
  • ELBA (elektronsko bankarstvo)

OSTALO:

  • Redovno dopušteno prekoračenje: po tekućem računu što uključuje revidiranje i izmjene inicijalno odobrenog iznosa dopuštenog prekoračenja
  • Slanje izvoda po tekućem računu putem mail-a
  • Deset naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutarnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje unutarbankovne i vanbankovne bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internetskog bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti. Banka će za izvršenje naloga koji prelaze opseg usluga defnisanih u prethodnom stavu naplaćivati naknadu u skladu sa važećom tarifom
  • Promjena PIN koda (na bankomatu)

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija