Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji imovine

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_29.07.2019/1 od 29.07.2019. godine, objavljuje oglas o javnoj prodaji imovine.

I. Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje su nekretnine/pokretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

RB

OPIS NEKRETNINE

Početna  cijena za prodaju u KM

 

LOT

1

Zemljište – površine 14.560m2  (suvlasništvo na 1/28) ZK ul.br. 669 k.č.1074/3 KO Soko – Gračanica

93,10

1

2

Motel sa pratećim objektima i zemljištem - ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 – Novi Travnik

46.900,00

1

3

Poslovna zgrada i dvorište – pilana – ZK ul.br. 3 KO Batin na kč br. 2717/2 ukupne površine 5.364 m2 (poslovna zgrada površine 4.288 m2 i zgrada – dvorište 1.076 m2) – Posušje

115.500,00

1

Pokretnine – pilana – Posušje

15.400,00

1

4

Kuća i dvorište – ZK ul.br. 29 KO Vrpolje na kč br. 3445 zvana „Podvornica“ ukupne površine 2.004 m2 (kuća površine 111 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica klase 5 površine 1.393 m2) – Posušje

42.630,00

1

5

Kuća i dvorište – ZK ul. br. 31 KO Vrpolje na kč br. 1817 oranica 5. klase površine 350 m2, 3536/1 zgrada i dvorište površine 3.104 m2 i 3721 oranica 5. i 7. klase površine 2.257 m2) – Posušje

9.450,00

1

6

Nekretnina upisana u Posjedovni list broj 1344 k.o. Drvar grad  k.p.broj 45-86/1 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2, k.p. broj 45-86/2 kuća i zgrada  45 m2, dvorište 434 m2.

Ukazujemo da je predmeta nekretnina upisa u službene evidencije Općine Drvar jer za istu ne postoje zemljišne knjige te se sav pravni promet vrši prema posjedovnim stanju. – Drvar

3.090,00

1

7

Nekretnina upisana u zk uložak broj 437 k.o. Rumboci k.č.broj 351/3 stambeno poslovna zgrada 2.  pov. 11 m2, stambeno poslovna zgrada 1. ,pov. 35 m2, dvorište  154 m2. - Prozor

1.540,00

1

8

Nekretnina  upisana u zk uložak broj E1 k.o. Pokrajčići k.č.broj 744 u naravi poslovni prostor broj 7 površine 89,95 m2, vlasništvo banke sa dijelom 1/1. – Nova Bila

49.840,00

2

9

Nekretnina upisana u zk uložak broj 2993 k.o. SP Podastinje k.č. broj 850/13 E K-l u naravi poslovni prostor površine 112 m2, i  k.č. broj 850/13 E POT u naravi poslovni prostor površine 107 m2, vlasništvo banke sa dijelom 1/1. – Kiseljak

78.820,00

2

10

Nekretnina upisana u zk uložak broj 1741 k.o. Gradačac II k.č.broj 1169/1 u A listu  kuća i zgrada površine 207 m2, ekonomsko dvorište površine 7 m2, u A 2 izvršeno je etažiranje privredne zgrade između ostalog  i prizemlje lokal 4 površine 43,53 m2, u B vlasničkom listu  upisano je vlasništvo Banke  sa dijelom 1/1, na lokalu broj 4, i 1/5 privredne zgrade koja se nalazi na k.č. broj 10/104 – Gradačac

36.400,00

2

11

Nekretnina upisana u kpu 2205 k.o. Kakanj sa upisom nekretnine koje se nalaze u Kaknju , u poslovnom centru II Gornja Kolonija kojeg čine: garaže koje se nalaze na katu i to u nizu brojevi 4.5,i 6 od po 15 m2, ukupno garažni prostor od 45 m2, a nalaze se na parceli k.č.broj 348/5 k.o. Popi novi premjer k.č.broj 1049/6 k.o.Kakanj, a. prizemlje poslovni prostor 1,2,3,b. kat poslovni prostor broj 5 i 6 vlasništvo banke sa dijelom 1/1. Prodaja se odnosi na poslovne prostore pod rednim brojevima 1,2,3,4,5 i 6 te ne uključuje prodaju garaža. – Kakanj

56.210,00

2

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

II. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa kapare od 10% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Ponude trebaju ostati valjane u roku od 45 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prihvatanje ponuda. Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave ovog oglasa.

Posebna pogodnost: Ukoliko neko ponudi da otkupi sve nekretnine iz LOT-a 1 ili/i LOT-a 2 Banka će odobriti stimulaciju te umanjiti sve početne cijene za 10%.

IV. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×