alt=”Domaći platni promet” title=”Domaći platni promet”/>

Domaći platni promet

Domaći platni promet

Uplata u svrhu osnivanja pravnog lica

Klijenti mogu obaviti uplatu u svrhu osnivanja pravnog lica i dobiti potvrdu o istoj.

Isplata gotovog novca na šalteru ili na bankomatu

Klijenti mogu obaviti isplatu gotovog novca na šalteru ili na bankomatu putem VISA Business Electron debitne kartice za poslovne subjekte.

Informacije o stanju i prometu po računu

Klijenti mogu dobiti informacije o stanju i prometu po računu (izvod računa).

Decoration image

Domaći platni promet

Preko otvorenih poslovnih računa u našoj Banci možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to:

Gotovinsko poslovanje

  • U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je vršiti uplate gotovine kao i podizanje gotovine. U slučaju potrebe za prikupljanjem većih gotovinskih novčanih sredstava može se ugovoriti preuzimanje vrijednosne pošiljke.

  Bezgotovinsko poslovanje

  U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je izvršiti predaju naloga za bezgotovinska plaćanja. Također, možete i sami inicirati naloge za plaćanje preko elektronske Banke.

   • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na vašim računima.
   • Za sve primljene uplate u toku dana, isti dan odobravamo vaš transakcijski račun.
   • Evidentiramo uplate na vaš račun odmah po prijemu priliva.
   • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priliv realizovan.
   • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priliva i odliva sa računa i konačnim stanjem za taj dan.
   • Omogućavamo valutu isti radni dan za naloge za plaćanje prema klijentima u drugim Bankama:
   • Putem giro clearing-a ukoliko su primljeni u Banku do 12:00 sati.
   • Putem RTGS–a ukoliko su primljeni u Banku do 15:30 sati.
   • Svi nalozi za plaćanje primljeni nakon naprijed navedenih termina, a usmjereni na račune u drugim Bankama, biće realizovani na početku narednog radnog dana.
   • Za plaćanje u korist klijenata čiji je transakcijski račun otvoren u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BIH ukoliko su primljeni u Banku do 18:30 sati.

  Trajni nalog

   • Za plaćanje mjesečnih obveza u fiksnom iznosu nudimo ugovaranje trajnog naloga. Trajnim nalogom unaprijed ugovarate iznos i vrijeme izvršavanja trajnog naloga, pod ugovorenim uvjetima. Možete ugovoriti plaćanje prema pravnim i fizičkim osobama bez obzira da li su transakcijski računi korisnika otvoreni u našoj Banci ili ne.

   Za više informacija molimo obratite se na: