alt=”Međunarodni platni promet” title=”Međunarodni platni promet”/>

Međunarodni platni promet

Mogućnosti

Brze i povoljne usluge

Mrežom korespondentih banaka, omogućavamo brze i povoljne bankarske usluge.

Plaćanja u inostranstvo

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu, izvršava se isti dan, sa valutom 48 sati od datuma izvršenja.

Naplate iz inostranstva

Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke.

Decoration image

Međunarodni platni promet

Mrežom korespondentih banaka omogućavamo brze i povoljne bankarske usluge:

  • Plaćanja u inostranstvo.
  • Prijem uplata iz inostranstva.

Plaćanja u inostranstvo

  • Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima obezbijeđeno pokriće) koji dostavite u bilo koju našu filijalu/poslovnicu ili putem elektronske banke izvršavamo isti dan, sa valutom 48 sati od datuma izvršenja. Također, možete uz poseban dogovor sa našom bankom ugovoriti valutu isti dan ili 24 sata od datuma prijema naloga za plaćanje. Potvrdu o izvršenom plaćanju možete dobiti isti dan, na kraju radnog dana.

  Naplate iz inostranstva

   • Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke, tako da odobravamo Vaš devizni račun sa istom valutom kada je i naš račun odobren u inostranstvu.

   Za više informacija molimo obratite se na: