alt=”Odjel depozitarnih poslova” title=”Odjel depozitarnih poslova”/>

Odjel depozitarnih poslova

Decoration image

Depozitarni poslovi obuhvataju sljedeće aktivnosti Banke

osiguranje uslova za upis vrijednosnih papiraotvaranje privremenog računa za deponovanje uplata po osnovu upisa vrijednosnih papira i/ili osiguranje dokaza kod uplata u stvarima i/ili pravimasačinjavanje i dostavljanje izvještaja o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira

Pored pomenutih poslova vezanih za emisije vrijednosnih papira, Banka obavlja i depozitarne usluge za brokerske kuće.

Za više informacija obratite se