alt=”Odjel skrbničkih poslova” title=”Odjel skrbničkih poslova”/>

Odjel skrbničkih poslova

Pod skrbničkim poslovima podrazumijevamo:

pohranu i čuvanje vrijednosnih papiranamiru instrukcija s vrijednosnim papirimaprikupljanje prihoda od ulaganja u vrijednosne papire
izvještavanje i ostvarivanje prava iz korporativnih akcijausluge zastupanja na skupštinama društavaizvještavanje o stanju i promjenama na skrbničkim računima
izvještavanje o novostima na tržištu kapitala

Za više informacija obratite se