alt=”Otvaranje računa” title=”Otvaranje računa”/>

Otvaranje računa

Decoration image

Otvaranje računa

Za otvaranje računa na jednostavan i brz način potrebno je popuniti obrasce, priložite potrebne dokumente i dostaviti ih u Intesa Sanpaolo Banku d.d. BIH.

U našoj Banci možete otvoriti slijedeće račune:

  • Račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta.
  • Račun organizacijskog dijela Klijenta, koji se registrira u skladu sa zakonom.
  • Račun za posebne namjene.
  • Račun za prikupljanje javnih prihoda.
  • Devizni račun.
  • Nerezidentni račun.

  Pored otvaranja i vođenja poslovnih računa nudimo i obavljanje efikasnog gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u zemlji i inozemstvu.

Za više informacija molimo obratite se na: