alt=”Savremeni faktoring” title=”Savremeni faktoring”/>

Savremeni faktoring

Pravni posao kupoprodaje.

Prednosti

Kupoprodaja postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja.

Kratkoročno novčano potraživanje.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima potraživanje od prodavatelja da je naplati u svoje ime i za svoj račun.

Kratkoročno novčano potraživanje je potraživanje koje dospijeva na naplatu u roku do 180 dana od dana prodaje robe, odnosno pružene usluge, a definira se ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH financira prodavatelja potraživanja po osnovu prijenosa potraživanja.

 

 

Za više informacija obratite se na: