alt=”Međunarodni platni promet” title=”Međunarodni platni promet”/>

Međunarodni platni promet

Mogućnosti

Brze i povoljne usluge

Mrežom korespondentih banaka, omogućavamo brze i povoljne bankarske usluge.

Plaćanja u inostranstvo

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 12h, izvršava se isti dan.

Naplate iz inostranstva

Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke.

Decoration image

Međunarodni platni promet

Brze i povoljne transakcije inostranog platnog prometa možete vršiti zahvaljujući mreži korespondentih banaka, i to:

    • Plaćanja u inostranstvo.
    • Prijem uplata iz inostranstva.

Plaćanja u inostranstvo

    • Sve naloge za plaćanja prema inostranstu, a koji ispunjavaju sve zakonske propise i imaju pokriće, možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Intesa Sanpaolo Banke ili korištenjem usluge elektronskog bankarstva. U skladu sa vašim instrukcijama naloge realizujemo sa valutom isti radni dan, naredni radni dan ili 48 sati od datuma izvršenja naloga.
    • Potvrdu o izvršenom plaćanju možete dobiti isti dan, na kraju radnog dana.

Uplate iz inostranstva

    • Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke, tako da vam stavljamo novac na raspolaganje sa istom valutom kada je novac prebačen na naš računu inostranstvu.

Za više informacija kontaktirajte nas putem: