alt=”Podnesite zahtjev za otvaranje računa ” title=”Podnesite zahtjev za otvaranje računa “/>

Podnesite zahtjev za otvaranje računa

Za otvaranje redovnog transakcionog računa.

Mogućnosti

Otvaranje računa pravnog lica

Otvaranje redovnog transakcionog računa, računa dijela pravnog lica i deviznog računa.

Otvaranje računa samostalnog privrednika

Samostalni privrednik je fizička osoba koja obavlja registrovanu djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Decoration image

Otvaranje poslovnih računa

Brzo i jednostavno do poslovnog računa za vaše preduzeće u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH. Sve što vam je  potrebno jeste da popunite zahtjev za otvaranje računa, priložite potrebne dokumente i dostavite ih u vama najbližu poslovnicu Intesa Sanpaolo Banke.

U skladu sa vašim potrebama, a prema važećim Zakonima, u našoj Banci možete otvoriti sljedeće transakcijske račune:

    • Račun za redovno poslovanje.
    • Račun organizacijskog dijela preduzeća, koji se registrira u skladu sa Zakonom.
    • Račun za posebne namjene.
    • Devizni račun.

Zahtjev za otvaranje računa i spisak potrebne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail adrese: sb@intesasanpaolobanka.ba