alt=”Lombardni kredit” title=”Lombardni kredit”/>

Lombardni kredit

Zašto ćete ga voljeti

Maksimalni rok otplate 120 mjeseci

Za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz otplatu rata.

Maksimalni rok otplate 60 mjeseci

Za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz jednokratnu otplatu.

Lombardni kredit

Decoration image

Mogucnosti koje pruža Lombardni kredit

Maksimalni rok otplate je 120 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz otplatu rata.Maksimalni rok otplate je 60 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz jednokratnu otplatu.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini sa ili bez stalnih mjesečnih primanja.

Namjena i iznos kredita

  • Nenamjenski.
  • Iznos odobrenog nenamjenskog lombardnog kredita uz instrument osiguranja-kolateral, namjenski depozit, utvrđuje se do visine 99% namjenskog depozita ukoliko je depozit u valuti KM ili EUR, odnosno do visine 85% od iznosa namjenskog depozita ukoliko je depozit u stranoj valuti različitoj od EUR.

Rok otplate kredita

  • Maksimalni rok otplate je 120 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz otplatu rata.
  • Maksimalni rok otplate je 60 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz jednokratnu otplatu.

Kamatna stopa

  • Uz beskamatni depozit – NKS 2,00% (EKS 2,46%)*​​

  * Efektivna kamatna stopa (EKS) za lombardni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 50.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi iznose 6.266,45 KM.

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.