alt=”Nenamjenski krediti za vašu priču!” title=”Nenamjenski krediti za vašu priču!”/>

Nenamjenski krediti za vašu priču!

Proizvod kreiran za vas.

Zašto ćete ga voljeti

Iznosi kredita do 50.000 KM.

Rok otplate do 10 godina.

Kredit sa ili bez police osiguranja.

Decoration image

Nenamjenski krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

Bez naknade za obradu do 31.05.2022.Otplata do 10 godina.
Iznos kredita do 50.000 KM.
Kredit sa ili bez police osiguranja.
Izbor između fiksne i promjenjive kamatne stope.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Nenamjenski kredit sa policom osiguranja

NKS već od 3,69% (EKS 4,97%*) za rok otplate 5 godina

Informativni pregled rata nenamjenskog kredita sa policom osiguranja

Iznos KM3 godine5 godina7 godina10 godina
10.000304
193
146
110
20.000596
374

283212
30.000882
548
416
309
40.0001.175731
554413
50.0001.469
914
693
516

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi polise osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, premija za osiguranje otplate kredita 1.150 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj  kamatnoj stopi iznose 6.283,75 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti u iznosu do 50.000 na rok do 120 mjeseci.


Nenamjenski kredit bez police osiguranja

NKS 5,40% (EKS 5,78%)*

Informativni pregled rata nenamjenskog kredita bez police osiguranja

Iznos KM3 godine5 godina7 godina10 godina
10.000309
198151
116
20.000606
384
289
219
30.000905
572
430
324
40.0001206
762
573
432
50.0001508
953
716
540

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 120 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi polise osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi iznose 15.359.75 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti u iznosu do 50.000 na rok do 120 mjeseci.

Korisnik kredita

    • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

    • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
    • 2 mjenice.
    • Polica osiguranja kredita – u zavisnosti da li je polica instrument osiguranja kredita.
    • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.