alt=”Zamjenski kredit” title=”Zamjenski kredit”/>

Zamjenski kredit

iznosi kredita do 50.000 KM.

Zašto ćete ga voljeti

Iznosi kredita do 50.000 KM

Rok otplate kredita do 10 godina.

Zatvaranje obaveza

Zatvaranje obaveza u drugim bankama.

Fiksna, promjenjiva kamatna stopa

Mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope.

Zamjenski krediti vam donose sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

Iznosi kredita do 50.000 KM.
Rok otplate kredita do 10 godina.
Mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope.
Zatvaranje obaveza u drugim bankama.

Zamjenski krediti sa NKS već od 1,00% (EKS 2,26%)*

Pregled rata zamjenskog kredita

IZNOS KM3 GODINE5 GODINA7 GODINA10 GODINA
10.000 296,53185,48142,71107,49
20.000593,06370,95285,41214,98
30.000889,59556,43428,12322,47
40.0001.186,13741,91570,82429,95
50.0001.482,66927,38713,53537,44

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za zamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti.

Korisnik kredita

    • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

    • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
    • 2 mjenice.
    • Polica osiguranja kredita.
    • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.