• No suggestions

Kružna ekonomija

Intesa Sanpaolo: Sveobuhvatno rješenje za kružnu budućnost

Kružno je gospodarstvo u samom srcu nove poslovne strategije banke Intesa Sanpaolo, sa sredstvima u visini od 115 milijardi € namijenjenim prelasku na održivo gospodarstvo

Charlotte Ricca

20/03/2023

 

Banka Intesa Sanpaolo itekako je svjesna svojeg utjecaja na društvo i okoliš. Zato podrška prelasku na kružno gospodarstvo ima ključnu ulogu u poslovnom planu banke za razdoblje 2022. – 2025.

Banka se obvezala na ulaganje sredstava u visini od približno 115 milijardi € u prelazak na zeleno i održivo gospodarstvo u razdoblju od danas pa do 2025. godine, a cilj je i postizanje ugljične neutralnosti u radu banke do 2030. godine, kao i neto nultih emisija u poslovanju do 2050. godine.

No, za Banku Intesa Sanpaolo pojam kružno gospodarstvo nije novost. Jedna je od prvih banaka u Europi koja se priključila ovoj inicijativi, pružajući podršku Zakladi Ellen MacArthur od 2015. godine, kako bi postala njezin prvi globalni partner za financijske usluge.

Godine 2017. ISP postaje prva talijanska banka koja je izdala 500 milijuna € zelenih obveznica za financiranje okolišne održivosti, usmjerenih na obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost.

Kružno je gospodarstvo poticaj i za banku Intesa Sanpaolo za ostvarivanje svojih ESG ciljeva, dok utvrđuje profil rizika, otpornost poslovnih modela i potencijal rasta poduzeća, kao i njihov utjecaj na društvo i okoliš.

"Banka Intesa Sanpaolo vodeći je dionik u financijskom sektoru kada je riječ o pružanju podrške ovom prijelazu. Svoju podršku pružamo ponudom kredita, usluga korporacijskog financiranja i usluga savjetovanja blisko usklađenih s vrijednostima i ciljevima kružnoga gospodarstva."

Claudio Zara, istraživač i sveučilišni profesor na Odsjeku za financije Sveučilišta Bocconi

Grupa je blisko surađivala sa Sveučilištem Bocconi na izradi izvješća o međuodnosu kružnoga gospodarstva i financijske industrije, s posebnim naglaskom na njihov utjecaj na smanjivanje rizika. Istraživanje je, osim toga, pokazalo da postoji pozitivna korelacija između poslovnih praksi kružnoga gospodarstva i većeg povrata prilagođenog riziku u udjelima.

„Što je stupanj stvarne kružnosti veći, to je rizik za investitore manji, neovisno o tome pozajmljuju li novac ili ulažu u tržišta kapitala”, kaže voditelj studije Claudio Zara, istraživač i sveučilišni profesor.

Prema riječima Zare, postoje četiri glavna pokretača smanjenja rizika za određenu imovinu kada ona postane kružna: odvajanje gospodarskog rasta od eksploatacije ograničenih sirovina; bolje upravljanje prirodnim kapitalom; povećavanje otpornosti uz diverzifikaciju poslovnih modela te smanjivanje negativnih vanjskih utjecaja.

Tim je pronašao i dokaze u prilog tezi da usvajanje poslovnih modela kružnoga gospodarstva može, ukupno gledajući, učiniti gospodarstvo otpornijim na vanjske šokove. Međutim, iako kružno gospodarstvo predstavlja dragocjenu priliku, ono bi, pri prelasku na kružni model poslovanja, moglo uključivati visoke početne operativne troškove i duga razdoblja povrata. Ovdje Intesa Sanpaolo pomaže financirajući poduzeća koja svoju imovinu preobličuju na kružan način.

„Banka Intesa Sanpaolo vodeći je dionik u financijskom sektoru kada je riječ o pružanju podrške ovom prijelazu. Svoju podršku pružamo ponudom kredita, usluga korporacijskog financiranja i usluga savjetovanja blisko usklađenih s vrijednostima i ciljevima kružnoga gospodarstva”, navodi Zara.

Grupa je snažno predana suradnji s gospodarskim, akademskim i institucionalnim ekosustavima, a neumorno surađuje i s poduzećima kako bi ubrzala ovaj prijelaz. – Claudio Zara, istraživač i sveučilišni profesor na Odsjeku za financije Sveučilišta Bocconi


U razdoblju između 2018. i 2021. godine, Grupa je poduzećima koja usvajaju kružni model poslovanja pozajmila 7,7 milijardi €, što je iznos koji uključuje 1,2 milijardi € zelenih hipoteka pozajmljenih klijentima građanima. Aktivnosti su uključivale zamjenu ključnih materijala i materijala dobivenih iz fosilnih goriva recikliranim ili organskim materijalima, ponovnu upotrebu organskoga komunalnog otpada, obnovu postrojenja za proizvodnju obnovljive energije, oporabu industrijskog otpada za njegovu ponovnu upotrebu u novim proizvodnim linijama, pronalaženje nove namjene proizvoda i komponenti na kraju njihova prvotnog ciklusa upotrebe te prijelaz s koncepta vlasništva nad proizvodom na koncept posjedovanja proizvoda radi povećanja njegove upotrebljivosti.

 

Intesa Sanpaolo ne nudi samo usluge financiranja, već i savjetodavne usluge, prema riječima Zare: „Banka pomaže poduzećima da pokrenu i upravljaju transformativnim projektima s visokim inovacijskim sadržajem.” Inovacije su ključne, a cilj Laboratorija za kružno gospodarstvo (KG) Grupe je pružanje podrške kružnoj transformaciji uz savjetodavne usluge i programe za otvorene inovacije koji povezuju poslovni svijet s razvojnim tvrtkama, inovativnim malim i srednjim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim centrima.

Laboratorij za KG utemeljen je 2018. godine u suradnji s tvornicom Cariplo i Inovacijskim centrom banke Intesa Sanpaolo. Laboratorij provodi projekte obuke i otvorenih inovacija kojima je cilj širenje znanja o načelima kružnoga gospodarstva. Ciljeve zaštite okoliša i održivosti moguće je ostvariti samo ako poduzeća i društvo u cjelini razumiju prednosti kružnoga gospodarstva i sudjeluju u ovom transformativnom putovanju.

„Grupa je snažno predana suradnji s gospodarskim, akademskim i institucionalnim ekosustavima, a neumorno surađuje i s poduzećima kako bi ubrzala ovaj prijelaz”, navodi Zara.

 

Podijelite članak

Više o temi

Projektiranje pametnih gradova
Financije će potaknuti prijelaz na kružno gospodarstvo.
Kružna ekonomija može nas izbaviti iz pandemijske gospodarske krize