• No suggestions

Kružna ekonomija

Zašto je kružno gospodarstvo ključno za ESG?

Ulaganja u ESG fondove 2021. su godine dosegla rekordnih 649 milijardi $. No, ograničeni resursi prijetnja su povratu ulaganja zbog porasta cijena. Odgovor leži u prelasku na kružno gospodarstvo, kojim se možemo suprotstaviti iscrpljivanju resursa, povećati otpornost i unaprijediti upravljanje rizikom

Charlotte Ricca

23/03/2023


Klimatske promjene i održivost privlače sve veću pozornost u financijskom sektoru. Ulaganja u okolišne, društvene i upravljačke (ESG) fondove u protekle su se dvije godine više nego udvostručila.

Reuters je 2021. godinu proglasio „godinom ulaganja u ESG” nakon što su podatci tvrtke Refinitiv Lipper pokazali da su globalni ESG fondovi primili financijska sredstva u iznosu od 649 milijardi $, što je osjetan porast u odnosu na 285 milijardi $ iz 2019. godine.

ESG fondovi sada čine 10 % svjetske imovine fondova. Ovaj je nagli porast doveo do toga da tvrtke svih veličina ocjene vezane za ESG smatraju važnim čimbenikom svojeg poslovanja.

„ESG je trenutačno glavna tema kada je riječ o održivosti u financijskom sektoru”, objašnjava Claudio Zara, istraživač iz istraživačkog centra GREEN pri Sveučilištu Bocconi. „Razlog tomu leži u činjenici da su kreatori politika usvojili ovaj okvir te ga promiču kako bi financijski kapital usmjerili prema održivijem gospodarstvu.”

Osim propisa kreatora politika, postoje još tri dodatna razloga zbog kojih bi pri donošenju odluka o ulaganju trebalo u obzir uzeti ESG čimbenike: rizik, potrošačka potražnja i otpornost.

Ulagači i korporacije svjesni su da katastrofe povezane s klimatskim promjenama i pogoršavanje društvenih pitanja sa sobom nose određene rizike za njihovo poslovanje. Među njima možemo istaknuti rizik iscrpljenih prirodnih resursa, rizik sloma lanca opskrbe i rizik nezdrave ili neobrazovane radne snage.

Dodatna opasnost koju sa sobom nosi neusvajanje ESG vrijednosti odnosi se na narušavanje reputacije takvog poduzeća jer potrošači traže poduzeća koja odražavaju vrijednosti odgovornog poslovanja.

Prevladava uvjerenje da su poduzeća koja na mjerenjima usvojenosti ESG načela postižu dobre rezultate bolje pripremljena za rizike i prilike koje donosi budućnost. Samim time, veća je vjerojatnost da će takva poduzeća privući zelene ulagače, kao i one koji žele diverzificirati svoje portfelje.

"ESG je trenutačno glavna tema kada je riječ o održivosti u financijskom sektoru. Razlog tomu leži u činjenici da su kreatori politika usvojili ovaj okvir te ga promiču kako bi financijski kapital usmjerili prema održivijem gospodarstvu."

Claudio Zara, istraživač i sveučilišni profesor na Odsjeku za financije Sveučilišta Bocconi

Iako će buduća ulaganja i inovacije vjerojatno dovesti do povećanja ponude održivih resursa, trenutačan brzi porast potražnje vjerojatno će premašiti ponudu, što će za posljedicu imati povećanje konkurencije i podizanje cijena.

Pritisci koje sa sobom nosi ograničenost resursa mogu se ublažiti ili otkloniti prelaskom na kružno gospodarstvo, koje je sastavni dio rješavanja pitanja vezanih za klimatske promjene i ESG.

Prelazak s tradicionalnoga, linearnog modela poslovanja, temeljenog na načelu „uzmi, izradi, konzumiraj, baci”, na kružni model koji se temelji na ponovnoj upotrebi resursa i njihovom duljem i intenzivnijem zadržavanju u gospodarskom ciklusu, moguće je ne samo neutralizirati iscrpljivanje resursa, nego i smanjiti zagađenje, povećati otpornost i unaprijediti upravljanje rizikom.

„Postavljanjem temelja novog i boljeg rasta, kružno je gospodarstvo gospodarski pokretač ESG-a”, navodi Zara.

„Ono je ključno i iz razloga što se može usmjeriti na važne megatrendove koji ubrzavaju ovaj prijelaz, kao što su demografski trendovi, urbanizacija, digitalizacija, i promjena potreba klijenata, povećanjem njihove razine svjesnosti o okolišnim i društvenim pitanjima.”

Dr. Zara bio je voditelj studije provedene na Sveučilištu Bocconi, uz blisku suradnju s bankom Intesa Sanpaolo, kojoj je cilj bio definirati odnos između kružnoga gospodarstva i financijskog sektora.

 

Postavljanjem temelja novog i boljeg rasta, kružno je gospodarstvo gospodarski pokretač ESG-a. Ono je ključno i iz razloga što se može usmjeriti na važne megatrendove koji ubrzavaju ovaj prijelaz. – Claudio Zara, istraživač, centar GREEN, Sveučilište Bocconi

Jedan je od glavnih nalaza bio činjenica da implementacija paradigme kružnoga gospodarstva pomaže u smanjenju financijskoga rizika tvrtke i poboljšavanju učinkovitosti prilagođene riziku. Istraživanjem su pronađeni i dokazi u prilog tezi da usvajanje kružnih poslovnih modela može učiniti gospodarstvo otpornijim na vanjske šokove.

„Tvrtke s većim stupnjem implementacije kružnoga poslovanja pretrpjele su manje negativnih rezultata i nestabilnosti tijekom pandemije bolesti COVID-19 te su se brže vratile u prvobitno stanje u razdoblju nakon pandemije”, dodaje Zara.

Prelazak na kružne sustave strateški je prioritet za oporavak u razdoblju nakon pandemije. Intesa Sanpaolo vodeći je dionik u financijskom sektoru te se u svojemu Poslovnom planu za razdoblje 2022. – 2025. obvezala na ulaganje približno 115 milijardi € u zelenu tranziciju.

Integracija ESG čimbenika u njezin proces ulaganja ima ključnu ulogu u ovom prelasku jer ovaj okvir osigurava transparentne, održive poslovne prakse koje je moguće mjeriti i o kojima je moguće izvješćivati.

I kružno gospodarstvo i ESG ključni su za financijske usluge u smislu smanjenja rizika pri ulaganjima, ispunjavanja preuzetih klimatskih obveza i iskorištavanja novih oblika boljeg rasta.

Podijelite članak

Više o temi

Projektiranje pametnih gradova
Financije će potaknuti prijelaz na kružno gospodarstvo.
Kružna ekonomija može nas izbaviti iz pandemijske gospodarske krize