• No suggestions

Kružna ekonomija

Kako možemo bolje upravljati svojim vodnim resursima, osiguravajući time daljnji razvoj i napredak našega gospodarstva i društva te očuvanje prirode?

Učinkovito upravljanje vodnim resursima temeljna je postavka načela kružnoga gospodarstva, po definiciji osmišljenih da se njihovom provedbom bavimo uklanjanjem otpada i zagađenja, kružnom upotrebom proizvoda i materijala te oporavljanjem prirode

12/01/2024

  

 

Voda je naš neophodan izvor života, pa ipak, promjenom klime sve se više ljudi suočava ili će se uskoro suočiti s problemom nestašice vode. Prema podatcima Svjetskog instituta za resurse, već je sada više od polovice svjetske populacije svake godine izloženo problemu nestašice vode.

Predviđa se da će se potražnja za vodom diljem svijeta do 2050. godine povećati za 20 do 25 %.

Upravljanje vodnim resursima u samom je središtu načela kružnoga gospodarstva. Odgovornim upravljanjem vodnim resursima možemo zaštititi izvore pitke vode i staništa morskih organizama.

Smanjivanje potrošnje vode počinje kod kuće, pri čemu svaki član kućanstva pazi na svoju potrošnju i vodu upotrebljava savjesno. No, da bi sve te mjere zaista imale opipljiv učinak, mora doći do promjene u cijeloj industriji.

Tri su aktivnosti koje doprinose odgovornom upravljanju vodnim resursima. Prvo, potrebno je smanjiti potrošnju vode. Drugo, vodu je potrebno reciklirati i ponovno oporabljati. I treće, potrebno je obnoviti i oporaviti prirodne vodne sustave.

Smanjivanje potrošnje vode počinje kod kuće, pri čemu svaki član kućanstva pazi na svoju potrošnju i vodu upotrebljava savjesno. No, da bi sve te mjere zaista imale opipljiv učinak, mora doći do promjene u cijeloj industriji: od modne i poljoprivredne, do građevinske industrije i industrijske proizvodnje.

Industrije koje za potrebe svoje proizvodnje trenutačno crpe podzemne vode uključuju: industrijsku proizvodnju, rudarsku industriju, industriju nafte i plina, industriju proizvodnje energije te strojograđevnu i građevinsku industriju.[1]

Približno 70 % globalnog crpljenja podzemnih voda troši se na proizvodnju hrane, vlakana, stoke i industrijskih usjeva.[2]

U okvirima industrije, ponovna uporaba vode najvažniji je način smanjivanja potrošnje svježe vode i osiguravanja dovoljnih količina vode za cjelokupnu svjetsku populaciju.

Promišljanje sukladno načelima kružnoga gospodarstva pokazuje nam da se otpadne vode iz jednog procesa mogu upotrijebiti kao ulazna voda u nekom drugom. Kao što pojedinac može prikupljati kišnicu za zalijevanje vrtnog bilja, voda iz industrijskih procesa, poput one upotrijebljene za proizvodnju energije, mogla bi se ponovno upotrijebiti za navodnjavanje.

Zaštita izvora vode i oporavljanje prirodnih vodnih sustava ključni su čimbenici naše vodne sigurnosti, kojima se osigurava primjerena i otporna vodoopskrba te ista takva vodena staništa divlje faune.

Podijelite članak

Više o temi

Projektiranje pametnih gradova
Financije će potaknuti prijelaz na kružno gospodarstvo.
Kako se Pirelli uključio u kružno gospodarstvo?