• No suggestions

Održivi razvoj

Nov pogled na financije za održiv svijet

Budući da je banka Intesa Sanpaolo objavila svoj novi poslovni plan za razdoblje 2022. – 2025., u kojem je glavni naglasak stavljen na ESG, razgovarali smo s Elenom Flor o tome na što se sve banka obvezala.

29/07/2022

 

Tijekom izvanrednog stanja prouzročenog bolešću COVID-19, Grupa Intesa Sanpaolo djelovala je brzo. Talijanskom nacionalnom zdravstvenom sustavu donirali smo 100 milijuna eura kako bismo podržali rad te službe na vrhuncu zdravstvene krize.

Nadalje, glavni izvršni direktor i ljudi iz najvišeg menadžmenta banke od svojih su plaća izdvojili donacije u iznosu od 6 milijuna eura kako bi dodatno osnažili inicijative iz sektora zdravstva.

Iako su okolnosti bile izvanredne, za Grupu je nepokolebljivo pružanje podrške zajednicama postalo standard ponašanja. Donacije i doprinosi za skupine unutar zajednica i realno gospodarstvo bili su uobičajeni i prije izbijanja globalne zdravstvene izvanredne situacije.

Poslovni planovi Grupe Intesa Sanpaolo na brojne su načine predstavili inicijative banke usmjerene zajednicama, u okviru naše sveobuhvatnije predanosti ESG-u, uključujući i sljedeće:

  • krediti i financiranje za sektor realnoga gospodarstva
  • poticaji za prelazak na zeleno i kružno gospodarstvo
  • financijska inkluzija
  • kulturna odgovornost.


Predanost u području ESG-a

Kako se ustaljuje svaki naš poslovni plan, tako predanost banke u području ESG-a raste. „ESG je oduvijek velikim dijelom bio dio naših ranijih poslovnih planova“, kaže nam Elena Flor, rukovoditeljica sektora za ESG i održivost u banci. „No, u ovom se planu prvi put jedan od naših četiriju stupova temelji isključivo na ESG-u.“

U okviru našega novog poslovnog plana za razdoblje 2022. – 2025. obvezali smo se na ulaganje 328 mlrd. eura u sektor realnoga gospodarstva uz programe srednjeg do dugoročnog novog pozajmljivanja; 25 mlrd. eura društvenoga pozajmljivanja namijenjenog podršci neprofitnim aktivnostima, ranjivim skupinama i mladima; te 500 mil. eura u ulaganjima i donacijama potrebitima te mladim i starijim osobama.

 

"ESG je već i ranije velikim dijelom bio dio naših poslovnih planova. No, u novom se planu prvi put jedan od naših četiriju stupova temelji isključivo na ESG-u

"

Elena Flor, rukovoditeljica sektora za ESG i održivost u Grupi Intesa Sanpaolo

Također smo obnovili i potvrdili svoju predanost prelasku na kružno gospodarstvo, i to nakon uspjeha prethodnog plana, kojim smo 6 milijardi eura učinili dostupnima tvrtkama koje provode projekte prema načelima kružnoga gospodarstva.

„Prethodni smo plan realizirali uz 7,7 mlrd. eura isplaćenih u svrhu poticanja kružnoga gospodarstva“, navodi Flor. „I u ovome novome poslovnom planu, ponovno smo si zacrtali cilj od 76 mlrd. eura novog pozajmljivanja u svrhu podrške tvrtkama pri prijelazu na zeleno poslovanje – od kojih je 8 mlrd. eura namijenjeno kružnom gospodarstvu – a zacrtali smo i cilj od 12 mlrd. eura ekoloških pozajmica pojedincima.“

Grupa podršku pruža i svojim klijentima na njihovu putu održivosti u vidu dodatno osnaženog održivog pozajmljivanja (npr. održivo financiranje, savjetovanje iz područja ESG-a), Laboratorija za kružno gospodarstvo u suradnji s tvrtkom Cariplo Factory i uloge Grupe kao strateškog partnera Zaklade Ellen MacArthur koja je glavni promicatelj globalne tranzicije ka kružnom gospodarstvu.

S ciljem promicanja dugoročnog pristupa, Grupa Intesa Sanpaolo u posljednjem je tromjesečju 2021. godine pristupila svim savezima za neto-nulte emisije pri Ujedinjenim narodima, koji pokrivaju bankarske aktivnosti, kao i inicijative iz sektora upravljanja imovinom i osiguranja.

Kao dio svojega Poslovnog plana za razdoblje 2022. – 2025. te više od jedne godine prije vremenskog roka koji je postavio Savez banaka s nultom neto stopom emisija (NZBA) – banka Intesa Sanpaolo predstavila je svoje ciljeve smanjenja emisija usklađene s neto nultom stopom za 2030. godinu u prioritetnim sektorima s visokim emisijama.

Banka Intesa Sanpaolo postavila si je i cilj postizanja neto nultih emisija u 2030. godini, uz 100 % električne energije na razini Grupe dobivene iz obnovljivih izvora (što je cilj koji je već postignut u talijanskim poslovnicama i zgradama u 2021. godini).

Dokaz vrijednosti održivog financiranja

„Održiva ulaganja temelj su akcijskog plana EU o održivom rastu, čiji je općeniti cilj zapravo preusmjeravanje financijskih tokova u održivost“, kaže Elena Flor. „A u svemu tome financijske institucije trebaju odigrati ključnu ulogu.

„Intesa Sanpaolo među prvima je, već vrlo rano, prije 2000. godine, nudila etičke fondove. Tako da smo u to vrijeme bili istinski predvodnici u ovoj temi. Bilo je to pomalo nišno tržište, a u Italiji smo uvijek zauzimali vodeću poziciju u podržavanju održivosti.“

„Ako sada pogledamo glavnog upravitelja imovinom Grupe [Eurizon], u ožujku 2022., 48 % sredstava tog fonda uloženo je u skladu s člancima 8. i 9. SFDR-a [Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga].”

Fond Eurizon je 2021. godine predstavio 23 proizvoda, koji su doprli do ukupno 172 fonda, koji promiču ekološke ili društvene karakteristike (među ostalima) ili koji imaju održive investicijske ciljeve klasificirane u skladu s člancima 8. i 9. SDFR-a, za imovinu kojom se upravlja približne vrijednosti 110 mlrd. eura.

Predvodnik digitalizacije

Novi poslovni plan učvršćuje dugogodišnju predanost Grupe digitalizaciji uz predstavljanje isključivo digitalne banke IsyBank.

Krajem 2021. godine, Grupa je imala 12,9 milijuna višekanalnih klijenata (1,3 milijuna više u odnosu na 2020. godinu).

„Izvanredna zdravstvena situacija promijenila je navike brojnih naših klijenata“, kaže Elena Flor. „To je, na određeni način, ubrzalo prelazak na digitalno, što je već bio i aktualan i nadolazeći trend.“

„Kao i predstavljanje banke IsyBank, digitalna će se transformacija nastaviti u svim sektorima Banke, uz ulaganja u potpunu digitalizaciju korisničkog iskustva, daljnje osnaživanje internih kontrolnih sustava, kao dijela digitalne evolucije procesa, te digitalnih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji u aktivnostima vezanim za sukladnost.“

„Ova će se tehnička infrastruktura proširiti na cijelu Grupu, uključujući i međunarodnu mrežu.“

Predanost u području kulture

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja između 2018. i 2021. banka Intesa Sanpaolo isplatila je zajednici novčani doprinos u približnom iznosu od 144 mil. € namijenjen kulturnim inicijativama. Od 1989. godine Grupa financira i program Restituzioni, posvećen obnovi i promicanju nacionalnog nasljeđa, kojim upravlja banka u suradnji s Ministarstvom kulture.

Osim toga, u okviru programa Gallerie d’Italia, Grupa, u ukupno pet galerija, javnosti na uvid daje svoju golemu kolekciju umjetnina. „Kolekcija umjetnina vrijedna je imovina“, kaže Elena Flor. „No, istovremeno sam mišljenja da je brinuti se o njoj i velika odgovornost.“

Najvažnija vrijednost Grupe su ljudi

Novi poslovni plan za razdoblje 2022. – 2025. osigurava značajna ulaganja u ljude koji čine Grupu – s posebnim naglaskom na raznolikosti i inkluziji.

Banka Intesa Sanpaolo članica je Bloombergova Indeksa ravnopravnosti spolova, prva je banka u Europi uključena u najnovije izdanje Indeksa raznolikosti i inkluzije tvrtke Refinitiv te je među prvima u Europi dobitnica Europskog i međunarodnog standarda jednakosti spolova (Gender Equality European & International Standard), međunarodnog certifikata kojim se ocjenjuje predanost organizacija vrijednostima raznolikosti i inkluzije.

„Naravno da uvijek možemo učiniti više“, kaže Elena Flor. „No, u tom se smislu Grupa i dalje razvija.“

A umjesto oslanjanja na uspjehe koje smo postigli tijekom protekle četiri godine, pripremamo se za provođenje novoga, odvažnog poslovnog plana koji u prvi plan stavlja predanost ESG-u te obećava stvarne promjene u godinama koje su pred nama.

Podijelite članak

Više o temi

Luca Matrone o primjeni Platforme za ulaganje u klimu (CIP) u Africi
Ulaganje u održivu budućnost za sve
Naša je ambicija postati banka s globalnim utjecajem.