• No suggestions

ŠIRENJE POSLOVANJA

Poljoprivreda Egipta preobražava se iz temelja

Zelena energija i tehnologija zajedničkim snagama mogu ponuditi rješenja za najveće poljoprivredne probleme Egipta – a financijski će sektor omogućiti ove promjene

Rhiannon Edwards

03/04/2023

 

Poljoprivredni sektor zauzima velik udio u ukupnom gospodarstvu Egipta, generirajući 10,6 % BDP-a te zemlje. Sektor osigurava 18,8 % svih poslova, a više od 55 % zaposlenja odvija se u južnom dijelu zemlje, poznatom pod nazivom Gornji Egipat.

Poljoprivredni sektor snažno doprinosi egipatskom izvozu. Zemlja izvozi 350 različitih poljoprivrednih proizvoda u više od 150 zemalja. U prvih pet mjeseci 2022. godine, izvezeno je 3,5 milijuna tona poljoprivrednih dobara, uglavnom voća i povrća.

Ova je zemlja najveći izvoznik citrusnog voća na svijetu, a naranče čine približno 80 % njezina ukupnog uroda agruma.

Stabilan rast i velika potražnja oduvijek su bile ključne snage egipatske poljoprivrede. Ipak, u sektoru još uvijek prevladavaju mali zemljoposjednici koji upotrebljavaju tradicionalne metode i rade u okvirima infrastrukture koju je potrebno osuvremeniti – osobito kada je riječ o upotrebi vode i energije.

Sektor ne prima dostatna financijska sredstva, a poljoprivrednici i vlasnici tvrtki imaju ograničen pristup prikladnim financijskim rješenjima. A s obzirom na globalnu gospodarsku situaciju, porast cijena ulaznih troškova pogoršava perspektivu makroekonomske situacije u zemlji.

Početkom 2021. godine, poljoprivredni sektor patio je pod teretom rastućih cijena glavnih ulaznih troškova, posebice energije i gnojiva, što je egipatsku vladu potaknulo na podizanje cijena subvencioniranih gnojiva za 50 %.

 

Održiva poljoprivreda do 2030.

Egipatska vlada ulaže velike napore u smjeru izgradnje poljoprivrednog sektora te zemlje s ciljem da do 2030. godine postane održiviji, učinkovitiji i profitabilniji. Cilj je omogućiti zemlji da prehranjuje sve svoje državljane te da ih štiti od vanjske inflacije cijena održavajući pritom izvoz snažnim.

Projekt melioracije 1,5 milijuna fedana zemlje ima za cilj 20-postotno povećanje površine poljoprivrednog zemljišta do 2030. godine – u mjestima Al-Moghra, zapadna Minya, ekstenzija zapadne Minye, stara Farafra, jezera Toshka i Al-Tur. Namjera projekta je i modernizirati sustave poljoprivrednog uzgoja, kao što su navodnjavanje, poljoprivredni strojevi, logistika i stvaranje energije.

Dva manja, usmjerenija projekta u Toshki i novoj Delti imaju za cilj melioraciju 500 tisuća fedana površine po projektu (približno 2100 četvornih km) za proizvodnju pšenice i strateški važnih poljoprivrednih kultura. U pripremi su i drugi projekti.

Sustav gospodarenja vodom diljem zemlje potrebno je hitno obnoviti. Ova se potreba sve više povećava jer raste potražnja za vodom iz Nila, a Etiopija nastavlja s izgradnjom Velike etiopske renesansne brane (eng. Grand Ethiopian Renaissance Dam).

Poljoprivredne kulture koje zahtijevaju velike količine vode propadaju – što je situacija koja ukazuje na ono što će se dogoditi s ostalim kulturama ostane li ovaj problem neriješen.

Vlada ulaže velike napore u smjeru proširivanja egipatskog poljoprivrednog sektora s ciljem da do 2030. godine postane održiviji, učinkovitiji i profitabilniji.

Egipat diljem svojega obalnog područja ulaže u proizvodnju slatke vode iz morske vode. Egipatski državni investicijski fond objavio je natječaje vrijedne 2,5 mlrd. USD za izgradnju 17 solarnih postrojenja za desalinizaciju (što je dodatno povećanje kapaciteta u odnosu na 25 već postojećih), što će pomoći učetverostručiti desalinizacijski kapacitet zemlje tijekom idućih pet godina.

Vlada osim navedenog želi unaprijediti sustav za gospodarenje i distribuciju vode izgradnjom kanalnih cjevovoda kako bi se osigurala opskrba vodom svih ruralnih područja i kako bi se maksimalno smanjilo otjecanje vode u tlo.

 

Digitalizacija

Dvije inicijative egipatske vlade pokrenute su s namjerom da se prednosti tehnologije iskoriste u sektoru poljoprivrede. Osmišljen je elektronički sustav pametnih kartica za poljoprivrednike, s ciljem izgradnje baze podataka o vlasnicima poljoprivrednog zemljišta diljem Egipta, koja pruža precizne uvide u sektor i omogućuje usmjerenije planiranje te njegovo ciljano financiranje. Dosad je diljem zemlje izdano više od 3,5 milijuna ovih pametnih kartica.

Aplikacija za pametne mobilne uređaje nazvana Hudhud upotrebljava umjetnu inteligenciju za širenje znanja i pomoć poljoprivrednicima u rješavanju problema poput bolesti poljoprivrednih kultura.

 

Učinak financiranja

Kako bi se suočila s problemom potfinanciranosti egipatskoga poljoprivrednog sektora, Egipatska središnja banka (CBE) pokrenula je plan s ciljem revitalizacije Egipatske banke za poljoprivredu (ABE). Središnja je banka različitim sektorima, uključujući i poljoprivredi, ponudila program povoljnih kredita (uz kredite u iznosu do 100 mlrd. EGP) koji poduzećima iz privatnog sektora nudi subvencionirane kamatne stope.

Usporedno s tim, ABE je pokrenula inicijativu za ublažavanje negativnih učinaka pandemije bolesti COVID-19 podmirivanjem ili reprogramiranjem neprihodujućih kredita za približno 45.000 klijenata, uglavnom pojedinaca ili malih poduzeća koji posluju u poljoprivrednom sektoru.

 

Strategija ALEXBANK-a

ALEXBANK sve veću pozornost posvećuje poljoprivrednom sektoru, stavljajući na raspolaganje svoje bogato iskustvo u području financiranja poljoprivrednih proizvođača poput onih u regijama Delta i Gornji Egipat.

ALEXBANK je 2018. godine započela s pružanjem financijskih rješenja za poljoprivredu za svoje klijente iz segmenta malih poduzeća koji ulažu u aktivnosti povezane sa stočarstvom. Godine 2019. Banka je svoje aktivnosti proširila na način da uključuju i mikrofinanciranje. Te su aktivnosti dovele do rasta njezina portfelja malih poduzeća od 173 % u razdoblju od 2018. do travnja 2022. godine.

ALEXBANK je sklopila i strateška partnerstva s velikim partnerima iz javnog sektora. Sve je započelo 2018. godine, kada je Banka pomogla Ministarstvu poljoprivrede u financiranju aktivnosti povezanih sa stočarstvom, te se nastavilo 2021. godine novim partnerstvom s Društvom za razvoj i melioraciju egipatskog sela, koje je sklopljeno sa svrhom financiranja korisnika projekta melioracije 1,5 milijuna fedana zemlje.

Godine 2020. Banka je sklopila partnerstvo s agencijom Svjetski program za hranu (WFP), koja pruža podršku malim poljoprivrednicima koji se bave uzgojem stoke, u sklopu inicijative WFP-a za okrupnjavanje zemljišta. Inicijativa je osmišljena kako bi se malim poljoprivrednim zemljoposjednicima omogućilo okrupnjavanje njihovih zemljišnih posjeda radi bolje iskoristivosti i povrata. Ovaj je ugovor naknadno proširen kako bi uključivao i rješenje za kreditiranje unutar grupe za kupnju fotonaponskih crpki.

Budućnost egipatske poljoprivrede počinje danas, zajedničkim naporima financijskog sektora i vlade usmjerenim na ulazne troškove za vodu i energiju, infrastrukturu i procese.

Dugoročni je plan postizanje uspješnog, brzorastućeg, stabilnog i samodostatnog poljoprivrednog sektora koji će prehranjivati generacije koje dolaze.

 

Podijelite članak

Više o temi

Jačanje vrijednosnog lanca
Kemikalije i materijali: pametnija rješenja za čišću i sigurniju budućnost
Industrija i mehanika: kako će nam roboti pomoći da vidimo i izgradimo budućnost