alt=”Opšti uslovi poslovanja prilagođeni vašim potrebama” title=”Opšti uslovi poslovanja prilagođeni vašim potrebama”/>

Opšti uslovi poslovanja prilagođeni vašim potrebama

Bankarstvo je jednostavno #withIntesaSanpaolo

Uvijek s vama

24 satna podrška.

Brzo i jednostavno

Brza i jednostavna aplikacija.

Nađite nas bilo gdje

Veoma razvijena mreža poslovnica.

Predstavljamo vam naše uslove poslovanja i naknade

Naši uslovi poslovanja u skladu sa vašim potrebama.

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja
Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom.

Opšti uslovi poslovanja

 • Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po tekućim, žiro i deviznim računima.
 • Opšti uslovi depozitnog poslovanja sa stanovništvom.
 • Opšti uslovi poslovanja po kreditima stanovništvu.
 • Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po kreditnim/revolving i charge bankovnim karticama.
 • Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po kreditnim/revolving i charge bankovnim karticama.
 • Opšti uslovi korištenja usluga SMS, ELBA.
 • Opšti uslovi za mobilno plaćanje računa BH Telecoma.
 • Opšti uslovi za poslovanje sefovima.
 • Opšti uslovi za korištenje usluge Trajni nalog i nalog za naplatu za fizička lica.

Cjenik usluga

Cjenik usluga
Cjenik usluga.

Tarife naknada

 • Naknade za usluge u poslovanju sa fizičkim osobama.

Informacija za klijente Intesa Sanpaolo Banke (fizička lica)

Informacija za klijente Intesa Sanpaolo Banke (fizička lica)
Obavještenje za klijente.

Obavještenje za klijente

 • Klijenti mogu, jednom godišnje, doći u poslovnicu Banke i podnijeti Zahtjev za uvid u stanje svojih računa.
 • Banka se obavezuje da će, bez naknade, klijentima učiniti dostupnim informaciju o stanju njegovih kreditnih i depozitnih računa koje uredno koristi u Banci.