Decoration image

Sve informacije na jednom mjestu (fizička lica)

Obavještavamo klijente da mogu, jednom godišnje, doći u poslovnicu Banke i podnijeti Zahtjev za uvid u stanje svojih računa, a Banka se obavezuje da će, bez naknade, klijentima učiniti dostupnim informaciju o stanju njegovih kreditnih i depozitnih računa koje uredno koristi u Banci.