alt=”Opšti uslovi poslovanja -” title=”Opšti uslovi poslovanja -“/>

Opšti uslovi poslovanja –

Pregled uslova – Arhiva

Povezani dokumenti

Opšti uslovi poslovanja po tekućim, žiro i deviznim računima u primjeni od 01.09.2021. do 30.10.2021.
Opšti uslovi poslovanja po kreditima stanovništvu u primjeni od 31.01.2018. do 31.08.2021.
Opšti uslovi depozitnog poslovanja sa stanovništvom u primjeni od 31.01.2018. do 31.08.2021.
Opšti uslovi poslovanja po kreditnim revolving i charge bankovnim karticama u primjeni od 30.09.2020. do 31.08.2021. godine
Opšti uslovi poslovanja po tekućim, žiro i deviznim računima u primjeni od 01.07.2020. do 31.08.2021.
Opšti uslovi poslovanja po tekućim, žiro i deviznim računima u primjeni od 31.10.2021. do 14.12.2021.
Opšti uslovi poslovanja po kreditnim i charge bankovnim karticama primjenjuju se od 01.04.2019. godina
Pregled izmjena opštih uslova poslovanja u primjeni od 01.02.2019. do 30.06.2020.
Opšti uslovi korištenja usluga ISP SMS, ISP ELBA – elektronsko bankarstvo i m-Intesa – mobilno bankarstvo – Primjenjuju se od 01.02.2019. do 30.06.2020.
Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po tekućim, žiro i deviznim računima – Primjenjuju se od 01.02.2019. do 30.06.2020
Opšti uslovi depozitnog poslovanja sa stanovništvom – Primjenjuju se od 05.01.2016. do 31.12.2017. godine
Opšti uslovi depozitnog poslovanja sa stanovništvom – Primjenjuju se od 01.01.2018. godine
Opšti uslovi poslovanja po kreditima stanovništvu – Primjenjuju se od 01.07.2016. godine
Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po tekućim, žiro i deviznim računima – Primjenjuju se od 01.07.2016. godine
Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po kreditnim/revolving i charge bankovnim karticama – Primjenjuju se od 01.07.2016. godine
Opšti uslovi korištenja usluga ISP SMS, ISP ELBA – elektronsko bankarstvo i m-Intesa mobilno bankarstvo – Primjenjuju se od 01.07.2016. godine
Opšti uslovi za mobilno plaćanje računa BH Telecoma – Primjenjuju se od 01.11.2014.godine​
Opšti uslovi za poslovanje sefovima – Primjenjuju se od 01.11.2014.godine
Opšti uslovi za korištenje usluge Trajni nalog i nalog za naplatu za fizička lica – Primjenjuju se od 01.11.2015. godine
Opšti uslovi poslovanja po tekućim, žiro i deviznim računima u primjeni od 15.12.2021.godine
Opšti uslovi poslovanja po kreditnim revolving i charge bankovnim karticama primijenjuju se od 01.09.2021. godine
Opšti uslovi poslovanja po kreditima stanovništvu u primjeni od 01.09.2021. godine
Opšti uslovi depozitnog poslovanja sa stanovništvom u primjeni od 01.09.2021. godine
Opšti uslovi za korištenje usluga ISP SMS, ISP ELBA- elektronsko bankarstvo i m-Intesa – mobilno bankarstvo – Primjenjuju se od 01.07.2020
Opšti uslovi za mobilno plaćanje računa BH Telecoma – Primjenjuju se od 01.11.2014.godine​
Opšti uslovi za poslovanje sefovima – Primjenjuju se od 31.01.2018.godine
Opšti uslovi za korištenje usluge Trajni nalog i nalog za naplatu za fizička lica – Primjenjuju se od 31.01.2018. godine

​Pregled izmjena opštih uslova poslovanja