alt=”Referentna kamatna stopa” title=”Referentna kamatna stopa”/>

Referentna kamatna stopa

Bankarstvo je jednostavno #withIntesaSanpaolo

Uvijek s vama

24 satna podrška.

Brzo i jednostavno

Brza i jednostavna aplikacija.

Nađite nas bilo gdje

Veoma razvijena mreža poslovnica.

Referentna kamatna stopa

Naši uslovi poslovanja u skladu sa vašim potrebama.

Izračun referentne kamatne stope za kredite, kreditne kartice i prekoračenja po računu

Izračun referentne kamatne stope za kredite, kreditne kartice i prekoračenja po računu
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite, kreditne kartice i prekoračenje po računu definisala je visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope

  • Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:
  • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom
  • Depozite u EUR
  • Depozite u stranoj valuti

Izračun referentne kamatne stope za oročeni depozit, štednju i račune po viđenju

Izračun referentne kamatne stope za oročeni depozit, štednju i račune po viđenju
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za oročene depozite, štednju i račune po viđenju je definisala visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope

  • Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva po viđenju za:
  • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom
  • Depozite u EUR
  • Depozite u stranoj valuti

Referentni 12M EURIBOR

Referentni 12M EURIBOR

Referentni 12M EURIBOR