alt=”Oročena štednja za vaše potrebe” title=”Oročena štednja za vaše potrebe”/>

Oročena štednja za vaše potrebe

Različiti paketi štednje u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

Zašto oročena štednja

Namjenski oročena štednja

Štednja koja se ugovara za posebne namjene.

Nenamjenska oročena štednja u KM, USD i EUR

Oročite svoja sredstva uz atraktivne uslove.

Namjenski oročena štednja

Decoration image

Namjenski oročena štednja

Namjenski oročeni depozit je štednja koja se ugovara za posebne namjene, a moguće je ugovoriti u domicilnoj ili stranoj valuti.

Intesa Sanpaolo Banka vam nudi poseban oblik štednje koji vam može služiti kao instrument osiguranja odobravanja kredita.
Rok na koji se ugovara oročeni depozit ne smije biti kraći od roka trajanja kredita kao čiji instrument osiguranja i služi.

Sredstvima namjenski oročenog depozita moguće je raspolagati isključivo ukoliko po kreditu po kojem je depozit instrument osiguranja naplate ne postoje nenaplaćena potraživanja.

 

 

Za više informacija obratite se na:

Nenamjenski oročena štednja sa fiksnom kamatnom stopom

Decoration image

Šta je to nenamjenski oročena štednja sa fiksnom kamatnom stopom?

Intesa Sanpaolo Banka vam za vaša slobodna novčana sredstva nudi različite mogućnosti oročenja. Visina kamatnih stopa ovisi o iznosu i roku štednje, kamatne stope su fiksne i iskazane su na godišnjem nivou.

Akcijska ponuda nenamjenski oročene štednje u KM,EUR i USD valuti sa fiksnom kamatnom stopom.

Rok oročenjaIznos depozitaNKS(%)EKS(%)*
13 do 24 mjesecaSvi iznosi1,50%1,50%
25 do 36 mjeseciSvi iznosi1,80%1,80%
37 do 60 mjeseciSvi iznosi2,20%2,20%
61 i više mjeseciSvi iznosi2,50%2,50%

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.

Akcijska ponuda vrijedi do 30.06.2024. godine.


Fiksna kamatna stopa u valuti KM

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13-36 mjeseci50.00 i više0,10 %0,10%
37-60 mjeseci50.00 i više
0,20 %
0,20 %
61 mjesec i više50.00 i više0,30 %
0,30 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Fiksna kamatna stopa u valuti EUR

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13-36 mjeseci50.00 i više0,10 %0,10%
37-60 mjeseci50.00 i više0,20 %
0,20 %
61 mjesec i više50.00 i više0,30 %
0,30 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Fiksna kamatna stopa u valuti USD

 

Rok oročenjaRok oročenjaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 mjeseci i više50.00 i više0,10 %0,10%

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Fiksna kamatna stopa u valuti CHF

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
13 i više mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Fiksna kamatna stopa u valuti CAD

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 i više mjeseci50.00 i više0,10 %0,10 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Fiksna kamatna stopa u valuti AUD

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 i više mjeseci50.00 i više0,10 %0,10 %

Fiksna kamatna stopa u valuti GBP

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 i više mjeseci50.00 i više0,10 %0,10 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.


Fiksna kamatna stopa – ostale valute

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1 i više mjeseciSvi iznosi0,01 %0,01 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.

Za više informacija obratite se na:

Jednostavnije bankarstvo sa Intesa Sanpaolo Bankom!

Decoration image

Nenamjenski oročena štednja sa promjenjivom kamatnom stopom

Intesa Sanpaolo Banka vam za vaša slobodna novčana sredstva nudi različite mogućnosti oročenja. Visina kamatnih stopa ovisi o iznosu i roku štednje, kamatne stope su promjenjive i iskazane su na godišnjem nivou.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti KM.

Primjenjuju se od 07.06.2021. godine.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti KM

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13-36 mjeseci50.00 i više0,10 %0,10%
37-60 mjeseci50.00 i više0,15 %
0,15 %
61 mjeseci i više50.00 i više0,20 %
0,20 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti EUR

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13-36 mjeseci50.00 i više0,10 %0,10%
37-60 mjeseci50.00 i više0,15 %
0,15 %
61 mjesec i više50.00 i više0,20 %
0,20 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti USD

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 mjeseci i više50.000 i više0,10 %

0,10 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti CHF

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
13 i više mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti CAD

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 i više mjeseci50.00 i više0,10 %0,10 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti AUD

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 i više mjeseci50.00 i više0,10 %0,10 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa u valuti GBP

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1-6 mjeseci50.00 i više0,01 %0,01 %
7-12 mjeseci50.00 i više0,05 %0,05 %
13 i više mjeseci50.00 i više0,10 %0,10 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Promjenjiva kamatna stopa – ostale valute

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKS %EKS %*
1 i više mjeseciSvi iznosi0,01 %0,01 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Za više informacija obratite se na: