alt=”Oročena štednja uz premiju” title=”Oročena štednja uz premiju”/>

Oročena štednja uz premiju

Namijenjena onima koji znaju dugoročno planirati.

Prednosti

Obročna dugoročna štednja

Oročena štednja uz premiju.

Kamata i premija

Banka pored redovne kamate obračunava i premiju.

Ušteda vremena

Za mjesečne uplate premije Banka nudi ugovaranje trajnog naloga sa tekućeg računa.

Decoration image

Štednja uz premiju

Oročena štednja uz premiju je vrsta obročne dugoročne štednje pri čemu se redovnim mjesečnim uplatama ostvaruje pravo na premiju koja se obračunava na kamatu po depozitu.

Primjenjuje se od 07.06.2021. godine.


Minimalni iznosi za uplatu depozita uz premiju iznose

Za depozit u valuti KM50,00 KM
Za depozit u valuti EUR50,00 EUR
Za depozit u valuti USD120,00 USD

Kako bi smanjili čekanje u redovima i uštedjeli vam vrijeme za mjesečne uplate premije banka nudi ugovaranje trajnog naloga sa tekućeg računa.


Kamata i premija

Banka pored redovne kamate obračunava i premiju. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Premijska stopa je fiksna, obračunava se po isteku oročenja na iznos obračunate kamate, a ovisi o roku oročenja.

Promjenjiva/Fiksna kamatna stopa u valuti KM i EUR

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKSEKS %*Premija
13 mjeseciSvi iznosi0,10 %0,10 %6,00 %
24 mjesecaSvi iznosi0,20 %0,21%7,00 %
36 mjeseciSvi iznosi0,30 % 0,32 %8,00 %
48 mjeseciSvi iznosi0,40 % 0,43 %8,20 %
60 mjeseciSvi iznosi0,50 % 0,54 %8,50 %

* U izračun Efektivne kamatne stope (EKS) ulazi visina nominalne kamatne stope i visina pripadajuće premije. Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata za iznos od 100 KM depozita. 


Promjenjiva/Fiksna kamatna stopa u valuti USD

 

Rok oročenjaIznos depozitaNKSEKS %*Premija
13 mjeseciSvi iznosi0,05 %0,05 %6,00 %
24 mjesecaSvi iznosi0,10 %0,11 %7,00 %
36 mjeseciSvi iznosi0,20 %0,22 %8,00 %
48 mjeseciSvi iznosi0,30 %0,32 %8,20 %
60 mjeseciSvi iznosi0,40 %0,43 %8,50 %

* U izračun Efektivne kamatne stope (EKS) ulazi visina nominalne kamatne stope i visina pripadajuće premije. Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata za iznos od 120 USD depozita.

Za više informacija obratite se na: