alt=”Osiguranje koje vrijedi” title=”Osiguranje koje vrijedi”/>

Osiguranje koje vrijedi

Želite osigurati sebe i svoju porodicu?

Zašto životno osiguranje

Životno osiguranje

Dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje.

Osigurajte sebe i svoju porodicu

Vama i vašoj porodici pruža financijsku sigurnost za nepredviđene slučajeve u životu.

U saradnji s Vienna osiguranjem

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u poslovima osiguranja u saradnji s Vienna osiguranjem.

Decoration image

Želite osigurati sebe i svoju porodicu?

Životno osiguranje je dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje, koje vama i vašoj porodici pruža finansijsku sigurnost za nepredviđene slučajeve u životu.

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u poslovima osiguranja u saradnji s Vienna osiguranjem nudi mogućnost ugovaranja polica životnog osiguranja.

Dodatne pogodnosti

Programa lojalnosti

Svi klijenti koji ugovore životno osiguranje u Intesa Sanpaolo Banka dd  stiču karticu programa lojalnosti i ostvaruju popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnosti (poliklinike, prodavnice sportske opreme, fitness centri, wellness i spa hoteli i centri i dr.).

Za naše klijente, kartica je besplatna i ne postoje mjesečni, godišnji niti bilo kakvih drugi troškova njenog posjedovanja i korištenja.

Informacije o širokoj mreži partnera lojalnosti Vienna osiguranja VIG, njihove lokacije i kontakte možete pronaći na sljedećim linkovima: Partneri Programa lojalnosti i Partnerske poliklinike.

Policu životnog osiguranja ugovorite u našoj najbližoj poslovnici.


Program MG – Mješovito osiguranje života

Program MG- Mješovito osiguranje života je klasično osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti.

Mješovito osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje koje pruža:

Finansijsku sigurnost najbližih prilikom nastanka nepredviđenih ili neželjenih događaja – smrti.Štednju s isplatom zajamčene osigurane svote po doživljenju.

Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka trajanja osiguranja


 • Isplata zagarantovane ugovorene osigurane sume i udjela u dobiti.


Smrt osiguranika


 • Uslijed bolesti za vrijeme trajanja osiguranja – isplata zagarantovane ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, uvećane za do tada pripisanu dobit.


 • Uslijed nezgode za vrijeme trajanja osiguranja – isplata dodatne ugovorene osigurane sume, ukoliko je ista ugovorena pri zaključenju ugovora.Program Superior plus

Superior Plus je jedinstveno životno osiguranje jer pokriva čitav niz osiguranih rizika kako za osiguranika, tako i za djecu osiguranika. Osim što se po isteku osiguranja vrši povrat premije, osigurani su rizici smrti i 23 bolesti. Pri tome, lista od 23 teške bolesti uvažava vrlo širok spektar zdravstvenih rizika i uključuje šest vrsta transplantacija kao najsavremenijih tehnika medicinske skrbi.

Superior plus je produkt gdje se za jednu premiju mogu dobiti tri osigurane sume:

U slučaju jedne od
osigurane 23 bolesti.
U slučaju druge
teške bolesti iz
ostalih grupa bolesti.
U slučaju smrti usljed
bolesti i/ili nezgode.

Dodatno se ostvaruje 1/3 osigurane sume za djecu osiguranika u slučaju nastanka jedne od teških oboljenja.

Naknade iz osiguranja

Nastup teške bolesti


 • Kod osiguranika Isplaćuje se ugovorena osigurana suma.


 • Kod djece isplaćuje se 1/3 osigurane sume, a maksimalno 10.000 Eur-a, bez umanjivanja osigurane sume glavnog osiguranika.


Smrt osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja


 • Za slučaj smrti usljed bolesti isplaćuje se ugovorena osigurana suma.


 • Za slučaj smrti usljed nezgode isplaćuje se ugovorena osigurana suma, a ukoliko se ugovori isplaćuje se dupla osiguranja suma.


Povrat uplaćene premije


 • Vrši se povrat do 90% uplaćene premije koja odgovara ugovorenoj osiguranoj sumi navedenoj na polici uvećanoj za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti.


Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 16 do navršenih 55 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 30 godina.


Program SUPER ŠT-OS

Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu koji omogućava naknadu za slučajeve nezgode i štednju kojom ćete osigurati sredstva za njihov bezbrižan početak samostalnog života.


Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka osiguranja

 • Po isteku osiguranja, u navršenoj 19. godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti.

Bolnička naknada


 • Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaku noć provedenu u bolnici zbog oboljenja ili nezgode osiguranika.


Trajna invalidnost uslijed nezgode


 • U slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2×30%) = 110%.


Lom kosti


 • Ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju.


Troškovi sahrane uslijed nezgode


 • Nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit.Osiguranje od nezgode

Osigurajte financijsku stabilnost Vas i Vaše porodice u slučaju nezgode.
Nezgodu nažalost ne možemo predvidjeti ni spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice.
Osiguranje od nezgode za razliku od klasičnih polica životnog osiguranja predstavlja riziko osiguranje i omogućava značajnu financijsku podršku porodici u slučaju smrti osiguranika uslijed nezgode ili bolesti sa dodatnim pokrićem sljedećih rizika:

Smrt uslijed bolesti ili nezgodeTrajna invalidnosti uslijed nezgode
Lom kostiTroškovi liječenja
Kartica lojalnosti Vienna osiguranja

Mogućnost odabira između dva modela osiguranja Classic i Plus.
Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 do navršenih 64 godina života.