alt=”Osiguranje koje vrijedi” title=”Osiguranje koje vrijedi”/>

Osiguranje koje vrijedi

Želite osigurati sebe i svoju porodicu?

Zašto životno osiguranje

Životno osiguranje

Dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje.

Osigurajte sebe i svoju porodicu

Vama i vašoj porodici pruža financijsku sigurnost za nepredviđene slučajeve u životu.

U saradnji s Vienna osiguranjem

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u poslovima osiguranja u saradnji s Vienna osiguranjem.

Decoration image

Želite osigurati sebe i svoju porodicu?

Životno osiguranje je dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje, koje vama i vašoj porodici pruža finansijsku sigurnost za nepredviđene slučajeve u životu.

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u poslovima osiguranja u saradnji s Vienna osiguranjem nudi mogućnost ugovaranja polica životnog osiguranja.

Dodatne pogodnosti

Programa lojalnosti

Svi klijenti koji ugovore životno osiguranje u Intesa Sanpaolo Banka dd  stiču karticu programa lojalnosti i ostvaruju popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnosti (poliklinike, prodavnice sportske opreme, fitness centri, wellness i spa hoteli i centri i dr.).

Za naše klijente, kartica je besplatna i ne postoje mjesečni, godišnji niti bilo kakvih drugi troškova njenog posjedovanja i korištenja.

Informacije o širokoj mreži partnera lojalnosti Vienna osiguranja VIG, njihove lokacije i kontakte možete pronaći na sljedećim linkovima: Partneri Programa lojalnosti i Partnerske poliklinike.

Policu životnog osiguranja ugovorite u našoj najbližoj poslovnici.


Program MG – Mješovito osiguranje života

Program MG- Mješovito osiguranje života je klasično osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti.

Mješovito osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje koje pruža:

Finansijsku sigurnost najbližih prilikom nastanka nepredviđenih ili neželjenih događaja – smrti.Štednju s isplatom zajamčene osigurane svote po doživljenju.

Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka trajanja osiguranja


 • Isplata zagarantovane ugovorene osigurane sume i udjela u dobiti.


Smrt osiguranika


 • Uslijed bolesti za vrijeme trajanja osiguranja – isplata zagarantovane ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, uvećane za do tada pripisanu dobit.


 • Uslijed nezgode za vrijeme trajanja osiguranja – isplata dodatne ugovorene osigurane sume, ukoliko je ista ugovorena pri zaključenju ugovora.



Program Superior plus

Superior Plus je jedinstveno životno osiguranje jer pokriva čitav niz osiguranih rizika kako za osiguranika, tako i za djecu osiguranika. Osim što se po isteku osiguranja vrši povrat premije, osigurani su rizici smrti i 23 bolesti. Pri tome, lista od 23 teške bolesti uvažava vrlo širok spektar zdravstvenih rizika i uključuje šest vrsta transplantacija kao najsavremenijih tehnika medicinske skrbi.

Superior plus je produkt gdje se za jednu premiju mogu dobiti tri osigurane sume:

U slučaju jedne od
osigurane 23 bolesti.
U slučaju druge
teške bolesti iz
ostalih grupa bolesti.
U slučaju smrti usljed
bolesti i/ili nezgode.

Dodatno se ostvaruje 1/3 osigurane sume za djecu osiguranika u slučaju nastanka jedne od teških oboljenja.

Naknade iz osiguranja

Nastup teške bolesti


 • Kod osiguranika Isplaćuje se ugovorena osigurana suma.


 • Kod djece isplaćuje se 1/3 osigurane sume, a maksimalno 10.000 Eur-a, bez umanjivanja osigurane sume glavnog osiguranika.


Smrt osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja


 • Za slučaj smrti usljed bolesti isplaćuje se ugovorena osigurana suma.


 • Za slučaj smrti usljed nezgode isplaćuje se ugovorena osigurana suma, a ukoliko se ugovori isplaćuje se dupla osiguranja suma.


Povrat uplaćene premije


 • Vrši se povrat do 90% uplaćene premije koja odgovara ugovorenoj osiguranoj sumi navedenoj na polici uvećanoj za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti.


Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 16 do navršenih 55 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 30 godina.


Program SUPER ŠT-OS

Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu koji omogućava naknadu za slučajeve nezgode i štednju kojom ćete osigurati sredstva za njihov bezbrižan početak samostalnog života.


Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka osiguranja

 • Po isteku osiguranja, u navršenoj 19. godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti.

Bolnička naknada


 • Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaku noć provedenu u bolnici zbog oboljenja ili nezgode osiguranika.


Trajna invalidnost uslijed nezgode


 • U slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2×30%) = 110%.


Lom kosti


 • Ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju.


Troškovi sahrane uslijed nezgode


 • Nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit.



Osiguranje od nezgode

Osigurajte financijsku stabilnost Vas i Vaše porodice u slučaju nezgode.
Nezgodu nažalost ne možemo predvidjeti ni spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice.
Osiguranje od nezgode za razliku od klasičnih polica životnog osiguranja predstavlja riziko osiguranje i omogućava značajnu financijsku podršku porodici u slučaju smrti osiguranika uslijed nezgode ili bolesti sa dodatnim pokrićem sljedećih rizika:

Smrt uslijed bolesti ili nezgodeTrajna invalidnosti uslijed nezgode
Lom kostiTroškovi liječenja
Kartica lojalnosti Vienna osiguranja

Mogućnost odabira između dva modela osiguranja Classic i Plus.
Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 do navršenih 64 godina života.