alt=”Osiguranje koje vrijedi” title=”Osiguranje koje vrijedi”/>

Osiguranje koje vrijedi

Želite osigurati sebe i svoju porodicu?

Zašto životno osiguranje

Životno osiguranje

Dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje.

Osigurajte sebe i svoju porodicu

Vama i vašoj porodici pruža financijsku sigurnost za nepredviđene slučajeve u životu.

U saradnji s Vienna osiguranjem

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u poslovima osiguranja u saradnji s Vienna osiguranjem.

Decoration image

Želite osigurati sebe i svoju porodicu?

Životno osiguranje je dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje, koje vama i vašoj porodici pruža finansijsku sigurnost za nepredviđene slučajeve u životu.

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u poslovima osiguranja u saradnji s Vienna osiguranjem nudi mogućnost ugovaranja polica životnog osiguranja.

Policu životnog osiguranja ugovorite u našoj najbližoj poslovnici.


Program MG – Mješovito osiguranje života

Program MG- Mješovito osiguranje života je klasično osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti.

Mješovito osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje koje pruža:

Finansijsku sigurnost najbližih prilikom nastanka nepredviđenih ili neželjenih događaja – smrti.Štednju s isplatom zajamčene osigurane svote po doživljenju.

Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka trajanja osiguranja


 • Isplata zagarantovane ugovorene osigurane sume i udjela u dobiti.


Smrt osiguranika


 • Uslijed bolesti za vrijeme trajanja osiguranja – isplata zagarantovane ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, uvećane za do tada pripisanu dobit.


 • Uslijed nezgode za vrijeme trajanja osiguranja – isplata dodatne ugovorene osigurane sume, ukoliko je ista ugovorena pri zaključenju ugovora.Program MTB 15+

Program 15 Plus je životno osiguranje prvenstveno usmjereno na ostvarivanje kompletne zaštite osiguranika u slučaju obolijevanja od teških bolesti i zaštite porodice u slučaju smrti te danas najpopularnijeg načina štednje – štednje za penziju.

Po doživljenju, korisnik osiguranja ima mogućnost izbora isplate uplaćenih sredstava i dobiti u vidu:

Jednokratne isplate.Isplate putem mjesečnih renti (privatna penzija).

Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka osiguranja


 • Po isteku osiguranja isplaćuje se cjelokupna osigurana suma uvećana za cjelokupnu dobit.


Smrt osiguranika


 • Ako je smrt osiguranika nastupila uslijed bolesti u prvih 6 mjeseci od početka trajanja osiguranja, a osiguranje je sklopljeno bez liječničkog pregleda, isplaćuje se 50 % osigurane sume.


 • Ako je smrt osiguranika nastupila uslijed bolesti poslije 6 mjeseci od početka trajanja osiguranja, isplaćuje se cjelokupna osigurana suma uvećana za do tada pripisanu dobit.


 • Ako je smrt osiguranika nastupila uslijed nezgode isplaćuje se cjelokupna osigurana suma uvećana za do tada pripisanu dobit.


 • Ako je ugovorena i plaćena premija za dodatnu osiguranu sumu za smrt uslijed nezgode, pored osigurane sume isplaćuje se još jedna osigurana suma.


Nastup teške bolesti


 • U slučaju nastupa određenih teških bolesti isplaćuje se cjelokupna osigurana suma uvećana za do tada pripisanu dobit.Program SUPER ŠT-OS

Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu koji omogućava naknadu za slučajeve nezgode i štednju kojom ćete osigurati sredstva za njihov bezbrižan početak samostalnog života.


Naknade iz osiguranja

Doživljenje isteka osiguranja

 • Po isteku osiguranja, u navršenoj 19. godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti.

Bolnička naknada


 • Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaku noć provedenu u bolnici zbog oboljenja ili nezgode osiguranika.


Trajna invalidnost uslijed nezgode


 • U slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2×30%) = 110%.


Lom kosti


 • Ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju.


Troškovi sahrane uslijed nezgode


 • Nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit.