alt=”Osnovni račun Intesa Sanpaolo Banke.” title=”Osnovni račun Intesa Sanpaolo Banke.”/>

Osnovni račun Intesa Sanpaolo Banke.

Decoration image

Osnovni račun Intesa Sanpaolo Banke za vaše osnovne finansijske potrebe.

Osnovni račun je namijenjen svim fizičkim licima koja imaju zakonit boravak na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine (FBiH i RS), a nemaju otvoren drugi račun za obavljanje platnog prometa niti u jednoj finansijskoj instituciji.

Otvara se isključivo u konvertibilnim markama (KM) i obuhvata usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja računa, uplatu i isplatu gotovog novca, usluge prenosa novčanih sredstava s računa na drugi račun direktnim zaduženjem, korištenjem platne kartice (uključujući plaćanja putem interneta), na terminalima, šalterima i putem sistema Internet bankarstva.

Set usluga koje su dostupne u Osnovnom računu:

  • Tekući račun
  • Debitna kartica izdavanje/obnavljanje
  • Elektronsko i mobilno bankarstvo
  • 7 platnih naloga UPP
  • Izvod

Kako otvoriti Osnovni račun u Intesa Sanpaolo Banci?

  • Osnovni račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Intesa Sanpaolo Banke uz kopiju lične karte i CIPS prijavu mjesta boravka.

  Otvaranjem Osnovnog računa ujedno postajete korisnik Visa Inspire kartice.

Informacije možete dobiti na: