Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Kvadrat plus kredit – stambeni kredit bez hipoteke


Kvadrat plus krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

 • stambeni kredit bez hipoteke
 • fiksna kamatna stopa
 • iznos kredita do 50.000 KM
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • kredit sa policom osiguranja

Kvadrat plus sa NKS već od 4,10% (EKS 4,54%)*

Pregled rata stambenog kredita bez hipoteke:

Iznos KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000

295,68

184,62 140,40 105,09

20.000

591,37 369,23 280,80 210,18

30.000

887,05 553,85 421,20 315,27

40.000

1.182,74 738,47 561,60 420,36

50.000

1.478,42 923,08 702,01 525,45

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit bez hipoteke izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere po­trebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u valuti KM. 

 Preuzmite Informativni list za Kvadrat plus kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

 • kupovina nekretnine, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža
 • otplata stambenih kredita i ostalih kredita za koje se može utvrditi, odnosno dokumentirati da su iskorišteni za istu namjenu, a ranije su realizirani u istoj ili drugoj banci

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • polica osiguranja kredita
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×