Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Za kupovinu poslovnog prostora


Krediti za kupovinu poslovnog prostora Vam nude sljedeće pogodnosti i mogućnosti:

 • NKS već od 4,99% (EKS 5,32%)*
 • Krediti do 300.000 KM
 • Rok otplate do 20 godina

Pregled rata kredita za kupovinu poslovnog prostora:

Iznos KM

10 godina

15 godina

17 godina

20 godina

25.000

265,04

197,57

182,03

164,85

50.000   

530,08

395,14

364,06

329,70

100.000   

1.060,17

790,27

728,12

659,40

150.000   

1.590,25

1.185,41

1.092,18

989,11

200.000   

2.120,33

1.580,55

1.456,24

1.318,81

Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit za kupovinu poslovnog prostora izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

 Preuzmite Informativni list za kupovinu poslovnog prostora


Korisnici kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

 • kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja poslovnih prostora do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 7.500,00 EUR do 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1)
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×