Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Stambeni PLUS


Stambeni krediti – STAMBENI PLUS Vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti:

 • iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate do 30 godina
 • zatvaranje stambenih kredita u Intesa Sanpaolo i/ili drugim bankama
 • uz Stambeni Plus kredit odobrava se nenamjenski/zamjenski kredit do 50.000 KM po cijeni stambenog kredita
 • bez naknade za obradu kredita

Iznos KM

10 godina

15 godina

20 godina

25 godina

30 godina

30.000

295,25

218,91

178,65

155,06

139,79

50.000

492,09

364,85

297,75

258,43

232,98

100.000

984,18

729,71

595,49

516,86

465,96

150.000

1.476,27

1.094,56

893,24

775,28

698,94

200.000

1.968,36

1.459,41

1.190,99

1.033,71

931,91

250.000

2.460,45 1.824,26 1.488,73 1.292,14 1.164,89

Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

 • prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u istoj i/ili drugim bankama u visini do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • uz stambeni kredit odobrava se i nenamjenski/zamjenski kredit do 50.000 KM po cijeni stambenog kredita

Rok otplate kredita

 • rok otplate stambenog kredita do 30 godina
 • rok otplate nenamjenskog/zamjenskog kredita do 10 godina

Kamatna stopa

 • NKS već od 2,99% (EKS 3,24%)*

Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita 60 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

 Preuzmite Informativni list za Stambeni kredit


Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×