Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Hipotekarni kredit


Hipotekarni krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
  • NKS već od 3,70% (EKS 4,19%)*
  • iznos kredita do 300.000,00 KM
  • rok otplate kredita do 20 godina
  • nenamjensko korištenje sredstava kredita

Hipotekarni krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:


Pregled rata hipotekarnog kredita:

Iznos KM

5 godina

10 godina

15 godina

17 godina

20 godina

30.000 

548,44 299,48 230,88 212,09 191,26

 50.000   

914,07 499,13 384,80 353,48 318,76

 100.000   

1.828,14 998,25 769,60 706,96 637,52

 150.000   

2.742,22 1.497,38 1.154,40 1.060,44 956,28

 200.000   

3.656,29 1.996,51 1.539,20 1.413,92 1.275,04

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za hipotekarni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok 120 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina u KM valuti.

Preko 10 godina otplate, kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

 Preuzmite Informativni list za kredit za hipotekarni kredit


Korisnik kredita

  • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

  • ovjerene isprave o zapljeni plate
  • 2 mjenice
  • hipoteka na nekretnini 
  • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×