Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Osnivački polog

1. Osnivački polog

Namjeravate li osnovati privatno poduzeće potrebno je, prilikom predaje zahtjeva za upis u sudski registar u skladu sa vrstom pravne osobe, uz ostale obavezne dokumente za registraciju priložiti i Potvrdu o uplati osnivačkog uloga. Bez obzira na to da li su osnivači domaće ili strane, pravne ili fizičke osobe, pružićemo vam brzu i kvalitetnu uslugu kroz sljedeća tri koraka:

 

 • Uplata osnivačkog uloga
 • Izdavanje Potvrde o uplati osnivačkog uloga
 • Povrat osnivačkog uloga na novootvoreni račun u Banci

 

Za sve dodatne informacije i provođenje gore navedenih operacija molimo vas kontaktirajte naše osoblje u našim filiajalama /poslovnicama


1.1. Uplata osnivačkog uloga

 • ukoliko je osnivač domaća fizička ili pravna osoba

Uplatu osnivačkog uloga možete obaviti u svim filijalama/poslovnicama Intesa Sanpaolo Banke Bosne i Hercegovine. Uplate se vrše u KM na račun 154 -001- 00000019-10 poziv na broj 50901110.
Prilikom uplate osnivačkog uloga potrebno je navesti tačan naziv uplatioca (fizičkog ili pravnog lica) i svrhu uplate (uplata osnivačkog uloga za: tačan naziv pravne osobe u osnivanju).

 

 • ukoliko je osnivač strana osoba

Strane osobe uplaćuju osnivački pulog uplatom iz inostranstva ili na teret svojih nerezidentnih računa u Bosni i Hercegovini, u devizama ili u KM putem banaka u zemlji ili inostranstvu. Na osnovu uplate iz inostranstva Banka klijentu izdaje Potvrdu o uplati osnivačkog uloga za potrebe registracije osnivačkog uloga kod nadležnog suda.
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina (SWIFT UPBKBA22 ) zaprima uplate osnivačkih uloga iz inostranstva putem mreže korespondentskih banaka u korist računa osnivačkih uloga broj: 154-001-0000000019-10 poziv na broj 50901110

Uplate izvršene u drugim valutama automatski se konvertuju u KM prema važećoj kursnoj listi Banke.

 

Molimo da, kod davanja naloga za uplatu, vodite posebno brigu o sljedećim elementima:

Nalogodavac (Ordering Customer)

 • bitno je da to bude tačan naziv osnivača (puni naziv i adresa),
 • ako uplatu vrši neko drugi, potrebno je navesti da se uplata vrši u ime osnivača (naziv osnivača): Korisnik (Beneficiary)
 • tačan naziv pravne osobe u osnivanju (puni naziv i adresa): Svrha (Details of Payment)
 • osnivački kapital (iznos u KM).

2. Izdavanje potvrde o uplati osnivačkog pologa 

Nakon uplate osnivačkog uloga izdaje se Potvrda o uplati osnivačkog uloga (koju je potrebno priložiti nadležnom sudu za upis pravne osobe u registar pravnih osoba).

Potvrdu o uplati osnivačkog uloga možete dobiti u našim filijalama/poslovnicama, a za izdavanje potvrde potrebno je priložiti:

 • original uplatnice osnivačkog uloga i
 • potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje Potvrde o uplati osnivačkog uloga (naknada u iznosu od KM 10,00 uplaćuje se u korist računa broj 154-001-00000019-10 sa svrhom 'uplata naknade za izdavanje potvrde o uplati osnivačkog uloga za: tačan naziv pravnog lica u osnivanju).

3. Povrat osnivačkog uloga na novootvoreni poslovni račun u Banci 

Nakon upisa u sudski registar, pravna osoba može otvoriti poslovni račun u Banci prilažući dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa i na isti izvršiti povrat osnivačkog uloga.

Za povrat sredstava osnivačkog puloga potrebno je, uz Potvrdu o uplati osnivačkog puloga i uplatnicu, dostaviti i Zahtjev za povrat osnivačkog uloga koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje novoosnovane pravne osobe, kako je navedeno u Rješenju o upisu u sudski registar.
Zahtjev za povrat osnivačkog puloga uz dokumentaciju za otvaranje poslovnog računa možete dostaviti u našim filijalama/poslovnicama.

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×