Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Domaći platni promet

Klijenti mogu u poslovnicama Banke obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to:

 • obaviti uplatu u svrhu osnivanja pravnog lica  i dobiti potvrdu o istoj (uplata osnivačkog uloga)
 • otvoriti  račun u Banci
 • obaviti uplatu gotovog novca na šalteru ili pologom gotovine u dnevno – noćni trezor (DNT)
 • obaviti isplatu gotovog novca na šalteru ili na bankomatu putem VISA Business Electron debitne kartice za poslovne subjekte
 • obaviti bezgotovinsko plaćanje na šalteru
 • dobiti informacije o stanju i prometu po računu (izvod računa)
 • zatražiti prepis naloga ili izvoda
 • uputiti zahtjeve za rješavanje reklamacija
 • ugovoriti druge usluge i proizvode

1. Gotovinsko poslovanje

U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je vršiti polog gotovinskih pazara kao i podizanje gotovine. Također, u svim filijalama/poslovnicama omogućavamo prihvat pologa pazara u korist transakcionih računa naših klijenata otvorenih u drugim filijalama/poslovnicama Banke.


2. Bezgotovinsko poslovanje

U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je izvršiti predaju naloga za bezgotovinska plaćanja.

Šta nudimo našim klijentima?

 • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na Vašim računima, bez obzira na iznos primljenih naloga,
 • za sve primljene uplate u toku dana, isti dan odobravamo Vaš transakcijski račun,
 • evidentiramo uplate na Vaš račun odmah po prijemu priliva,
 • omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priliv realizovan,
 • dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priliva i odliva sa računa i konačnim stanjem za taj dan.

Omogućavamo valutu isti radni dan za naloge primljene:

do 15,30 časova

 • za plaćanje u korist transakcijskih računa klijenata, otvorenih unutar naše Banke,

do 14,30 časova

 • za emitovanje putem sistema RTGS-a - plaćanje u korist transakcijskih računa u drugim bankama,

do 12,00 časova

 • za emitovanje putem sistema žiro kliringa - plaćanje u korist transakcijskih računa u drugim bankama.

Svi nalozi za plaćanje primljeni nakon naprijed navedenih termina, a usmjereni na račune u drugim bankama, biće realizovani na početku narednog radnog dana.


2.1. Kartično poslovanje

Banka svojim klijentima nudi VISA Electron karticu - međunarodna debitna kartica, uz mogućnost  korištenja na POS terminalima i bankomatima, u okviru sredstava na poslovnom računu kompanije.
VISA Electron kartica je namijenjena uposlenicima pravnih lica koja imaju potrebu za bezgotovinskim plaćanjem roba i usluga, isplatu gotovine u zemlji i inostranstvu, u okviru ugovorenog limita potrošnje, za pravna lica, odnosno krajnjeg korisnika kartice.


2.2. Informacije o promjenama i stanju na računu

Informacije o promjenama i stanju na računu moguće je preuzimati u vama najbližoj filijali/poslovnici Banke, ili vam ga možemo dostavljati na sljedeći način:

 • Putem pošte na vašu adresu
 • Putem telefax-a
 • Putem e-mail-a
 • Putem elektronske banke

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×